RODO

 

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE.L z 2016r., Nr 119 z późn. zm.):

1. administratorem Danych jest Gmina - Miasto Jelenia Góra z siedzibą pl. Ratuszowy 58, Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub iodo_um@jeleniagora.pl ;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda;

4. dane osobowe będą przechowywane rok od chwili zakończenia realizacji zadania;

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;

6. informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

7. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Do góry