Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

REMONT ULICY RÓŻYCKIEGO 23-27 WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH

numer

36

Krótki opis projektu

Budowa miejsc postojowych (18 sztuk) o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego przy ul. Różyckiego 21 wraz z robotami towarzyszącymi:
1. przełożenie kostki betonowej chodnika zlokalizowanego od ścian szczytowych budynków od Różyckiego 23 do Różyckiego 27.
2. Rozbiórka chodnika z kostki betonowej po drugiej stronie ulicy na całej jej długości.
3. uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy (poszerzenie) po likwidacji chodnika.

Szczegółowy opis projektu

Projekt dotyczy remontu ulicy (jej poszerzenia) zlokalizowanej od ścian budynków od Różyckiego 23 do Różyckiego 27 (rozbiórka chodnika na całej długości ulicy od strony żłobka) wraz z budową miejsc postojowych z kostki betonowej o grubości 8 mm w ilości 18 miejsc, zlokalizowanych wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego przy ul. Różyckiego 21. Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla, w którym występuje duże zagęszczenie budynków mieszkalnych, w tym również Miejskiego Żłobka i Szkoły Podstawowej nr 11. Planowane miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dowożenia i odbierania dzieci ze żłobka. W pozostałym okresie czasu z powyższych miejsc będą korzystali mieszkańcy Jeleniej Góry.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W godzinach porannych jest wzmożony ruch drogowy w tej okolicy związany z dowożeniem dzieci do żłobka. Samochody parkowane wzdłuż ulicy utrudniają ruch samochodowy i pieszy - samochody mijając się jeżdżą po chodniku.
Budowa 18 miejsc postojowych oraz poszerzenie drogi rozładuje ruch uliczny. Ponadto poprawi bezpieczeństwo dzieci chodzących do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz osób dorosłych idących do pracy.
Planowane miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dowożenia i odbierania dzieci ze żłobka. W pozostałym okresie czasu z uwagi na ograniczenia miejsc postojowych z powyższych miejsc będą korzystali mieszkańcy Jeleniej Góry

Zarejestrowany przez

Mirosław Garbowski

2021-05-24, 11:13

Współautorzy

Mirosław Garbowski

Wysłany

2021-05-24, 11:14

Głosów poparcia

58

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

244

Lokalizacja

Działka ewidencyjna: 82/18 obręb: 0060, arkusz: 20

Szerokość: 50.91193251475608

Długość: 15.750349829483046

Adres strony projektu

www.jsmjg.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia chodnika, krawężniki uliczne, obrzeża trawnikowe 32974,00
2 Ułożenie krawężników wraz z podbudowa 70588,00
3 Przełożenie kostki betonowej 17206,00
4 Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej gr 8 mm 58328,00
5 Naprawa nawierzchni asfaltowej 32673,00
Całkowita wartość projektu 211769,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mirosław Garbowski 2021-05-24, 11:14
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 15:01
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 8:40
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 9:56
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:20

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Zdjęcie nr 4.jpg

Mapa.pdf

Zdjęcie nr 1.jpg

Zdjęcie nr 2.jpg

Do góry