Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Zabobrzańska Promenada

numer

23

Krótki opis projektu

Celem projektu jest zachowanie naturalnej przyrody nad malowniczym potokiem Jelnia i przygotowanie zielonej trasy spacerowo-rowerowej (PROMENADY) wzdłuż koryta potoku. Powstała ścieżka o naturalnym podłożu umożliwi przejście lub przejazd od ulicy Thebesiusa aż do ulicy Elsnera przy szlabanie wjazdowym do szpitala. Ogrodzenie ścieżki od sąsiadującego terenu inwestycyjnego zabezpieczy przed zabudową i negatywnym wpływem na roślinność i zwierzęta bytujące w potoku.

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada:
- wyrównanie podłoża o długości około 30 metrów i szerokości 4 metry wzdłuż potoku Jelnia;
- wycięcie krzewów i zbędnej roślinności;
- przystosowanie ścieżki (promenady) do ruchu pieszo-rowerowego;
- nasadzenie krzewów kwitnących oddzielających teren inwestycyjny od promenady.
Rezultaty:
- zachowanie naturalnej zapory z roślin "zielonej tarczy " chroniącej przed zanieczyszczeniem powietrza;
- ochrona bytujących zwierząt w potoku Jelnia;
- stworzenie ścieżki spacerowo-rowerowej dla wszystkich mieszkańców Zabobrza oraz osób przyjeżdżających do szpitala i Urzędu Skarbowego;
- połączenie tras sportowo-spacerowych tj. ścieżki przy ul. Konstytucji 3 Maja z trasą pieszo-rowerową przy ulicy Wiejskiej.
Beneficjentami projektu będą:
- wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, w szczególności 10 000 osób mieszkających na Zabobrzu;
- interesanci Urzędu Skarbowego przy ulicy Thebesiusa;
- osoby odwiedzające i pacjenci Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej przy Ogińskiego 6.
W celu zachowania trwałości rezultatów projektu potrzebne będzie koszenie i ewentualna pielęgnacja zieleni.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren przy potoku Jelnia przeznaczony jest na inwestycje budowlane. Konieczne jest stworzenie strefy buforowej, która odzieli zabudowę przed zniszczeniem roślinności oraz wypłoszeniem ptactwa i innych bytujących tam zwierząt. Zabobrze, które jest dzielnicą Jeleniej Góry z największą ilością bloków i betonowo-asfaltowych dróg ,potrzebuje zachowania zadrzewienia i stworzenia terenów zieleni, aby chronić się przed smogiem
i ogromnymi upałami w lecie. Jest to również teren, przez który przejeżdża wiele samochodów. Ochrona przed hałasem i spalinami jest konieczna, aby zachować zdrowie. Zielone skwery blisko miejsc zamieszkania pomagają w odpoczynku po pracy. Przygotowanie zielonej promenady zwiększy atrakcyjność terenu, będzie dodatkowym punktem gdzie można odpocząć i połączy trasy sportowo-rowerowe.
Projekt jest zgodny z „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” w następujących celach strategicznych
- "Wysoka jakość życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju miasta"
- Wysoki poziom przyrodniczej, społecznej i kulturowej atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości.

Zarejestrowany przez

Aneta Cieplińska

2021-05-23, 21:43

Współautorzy

Aneta Cieplińska, Tomasz Ciepliński

Wysłany

2021-05-23, 23:24

Głosów poparcia

86

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Działka nr 48/16 przy potoku Jelnia pomiędzy ulicą Thebesiusa a Elsnera.

Szerokość: 50.915010343838546

Długość: 15.764415333557142

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 wyrównanie terenu wyrównanie powierzchni gruntu 10000,00
2 przygotowanie trawiastej ścieżki założenie trawnika z rolki 28000,00
3 krzewy ozdobne zakup krzewów kwitnących 5000,00
4 prace ziemne i ogrodnicze koszt układania trawy i nasadzeń 15000,00
Całkowita wartość projektu 58000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Aneta Cieplińska 2021-05-23, 23:24
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 11:44
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:00
4 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Zadanie zaplanowane do realizacji częściowo na działkach niebędących własnością gminy. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:23

Załączniki

 

Załączniki do projektu


2.jpg Potok Jelnia

1.jpg Potok Jelnia most

Do góry