Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Zielona klasa, zielona świetlica

numer

43

Krótki opis projektu

Zielona klasa, zielona świetlica będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w niej zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem. Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej klasy edukacyjnej, oraz świetlicy. Ponadto projekt zakłada dalsze samodzielne zagospodarowanie- obok "Zielonej klasy" powstaną karmniki dla ptaków, oraz tablice edukacyjne.

Szczegółowy opis projektu

Zielona klasa, zielona świetlica będzie naturalnym przyrodniczym otoczeniem szkoły którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. W czasie prowadzonych zajęć uczniowie poznają zagadnienia związane z otaczającym nas środowiskiem. Chcemy nauczyć naszych uczniów miłości do przyrody, szacunek do niej jako elementu bez którego życie człowieka nie mogłoby istnieć. Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej zwanej zieloną klasą, zieloną świetlicą a co za tym idzie powiększenie przestrzeni szkolnej wykorzystywanej w czasie zajęć dydaktycznych. W Polsce w szkołach publicznych prawie wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach. Sala lekcyjna na zewnątrz umożliwia prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. W zielonej klasie będą odbywały się zajęcia nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej lecz również planowania czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji i ich zapisywania, wyznaczania kierunków w terenie, dzieci będą też w niej mogły spędzać czas po lekcjach- w zielonej świetlicy ustawimy stolik do gry w szachy oraz stół do piłkarzyków, a dzięki temu dzieci zamiast siedzieć w pomieszczeniach skorzystają z możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Założeniem projektu jest zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz doświadczenia przez dzieci i młodzież wpływu natury i działania na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny. Obiekt ten będzie nieodpłatnie dostępny wszystkim mieszkańcom miasta, stanie się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców. Zielona klasa, zielona świetlica dostosowana będzie do prowadzenia zajęć w grupach do około 35 osób w tym także osób niepełnosprawnych. Będzie wyposażona w pomoce i urządzenia dydaktyczne: ławki stoły, tablice oraz zestaw do szachów i piłkarzyki. Integralną częścią będzie też otoczona zielenią toaleta, z której korzystać będą mogli zarówno osoby bawiące się na placu zabaw, spędzające czas w zielonej klasie, zielonej świetlicy, oraz na stadionie szkolnym. Zależy nam na budowie zewnętrznej toalety otoczonej bluszczem i powojnikami, ponieważ obecnie na terenie zielonym szkoły brakuje sanitariatów. Ponadto chcielibyśmy aby obok szkoły w dalszym etapie powstała ptasia stołówka miejsce gdzie uczniowie klas 1-3 zimą dokarmialiby ptaki oraz obserwowali przyrodę w różnych porach roku. Nasadzenia dadzą cień, będzie to więc miejsce spokoju i wytchnienia. Chcemy też aby w dalszym etapie powstało drewniane centrum edukacyjne dla uczniów młodszych i starszych klas. Po zrealizowaniu projektu opiekę nad obiektem przejmie Szkoła Podstawowa nr 3.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zielona klasa, zielona świetlica wpłynie polepszy jakość życia i edukacji w Jeleniej Górze, poprzez możliwość korzystania z edukacji na świeżym powietrzu zwiększymy możliwości zagospodarowania przestrzeni. Zasadzimy nowe drzewa i krzewy, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na środowisko. Dzięki lepszemu zagospodarowaniu terenu przy szkole także mieszkańcy będą mogli skorzystać z tego miejsca, poczytać książki czy spotkać się ze znajomymi. Infrastruktura uzupełni istniejący ogólnodostępny stadion i plac zabaw.

Zarejestrowany przez

Joanna Kozieł

2021-05-23, 18:45

Współautorzy

Agata Radzka- wizualizacja architektoniczna

Wysłany

2021-05-24, 15:55

Głosów poparcia

54

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

188

Lokalizacja

Lokalizacja: działka nr 21, Jelenia Góra Cieplice obręb 007, ul. PCK14a, teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze Cieplicach.

Szerokość: 50.86069568857916

Długość: 15.69158799438478

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 zakup i montaż stołów z ławkami zakup i montaż 6 stołów z ławkami dla ok. 35 osób 30000,00
2 zakup i montaż tablicy zakup i montaż tablicy szkolnej na balach drewnianych 15000,00
3 zakup i montaż 10 pieńków drewnianych zakup i montaż 10 pieńków drewnianych na stałe zamontowanych do gruntu, w otoczeniu tablicy 5000,00
4 zakup i montaż stołu do szachów zakup i montaż stolika do szachów 10000,00
5 zakup i montaż stołu do piłkarzyków zakup i montaż stołu do piłkarzyków 10000,00
6 zakup i montaż kontenera toalety zakup i montaż kontenera toalety wraz z podpięciem do instalacji wod-kan 45000,00
7 zakup drzew i krzewów zakup 5 drzew typu klon lub platan oraz 3 szt bluszczu i 3 szt powojników do otoczenia kontenera toalety 10000,00
Całkowita wartość projektu 125000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Kozieł 2021-05-24, 15:55
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-25, 7:34
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-05-31, 21:17
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:44
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:35

Załączniki

 

Załączniki do projektu


2021.05.23 zielona klasa_SZCZEGÓŁ.jpg projekt zielonej klasy, zielonej świetlicy

Do góry