Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Seniorzy razem

numer

19

Krótki opis projektu

Celem realizacji zadania jest integracja osób starszych, ich zaangażowanie do wspólnych działań, zainteresowanie ciekawymi i dostosowanymi do ich możliwości zajęciami z różnych obszarów (artystycznego, sportowego, kulturalnego, turystycznego i zdrowotnego).
W ramach zadania przewidujemy zorganizowanie:
- warsztatów artystycznych,
- zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- prelekcje fotograficzne,
- nauka i gra w brydża,
- jednodniowe wycieczki do ciekawych miejsc,
- zorganizowanie Jarmarku Mikołajkowego

Szczegółowy opis projektu

Mając na uwadze dotychczasową realizację różnych zadań dla osób starszych, znamy potrzeby większości z nich. Wiemy, że osoby starsze niechętnie wychodzą z domu i spotykają się z innymi, obcymi osobami w ich wieku. Proponujemy zadania, które najbardziej interesują seniorów i realizacja których pozwoli na zwiększenie aktywności, otwartości i współdziałania osób starszych.
W naszym społeczeństwie osób starszych jest co raz więcej i należy oferować im wiele różnego typu zajęć, aby każdy znalazł swoje miejsce w dzisiejszej rzeczywistości, aby nie pozostawał samotnie w domu. Angażowanie seniorów do wspólnych prac zwiększy ich poczucie odpowiedzialności za dobro mieszkańców Jeleniej Góry.
Przedstawiony przez nas projekt zakłada organizację różnych zajęć przez cały rok. Każda z chętnych osób będzie mogła wziąć udział w zajęciach w dowolnym czasie realizacji. Różnorodność tematyczna pozwoli dotrzeć do jak największej liczb osób. Budżet projektu obliczony został według cen tegorocznych.
Warsztaty artystyczne
Celem tej części zadania jest rozwijanie aktywności twórczej, samorealizacji, rozwijanie fantazji, spontaniczności, kreatywności i zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Uczestnicy zajęć będą kształcić cierpliwość, dokładność i współpracę. Seniorzy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, materiałami i możliwością ich łączenia. Wspólna praca będzie pozwoli poznać nowych ludzi, wzmocnić więzi i integrować się w grupie. Aby zapewnić udział osób z różnych miejsc Jeleniej Góry, zajęcia zorganizowane będą organizowane w dwóch różnych lokalizacjach.
Zajęcia będą odbywać się od marca – grudnia 2022 r., zaplanowano 120 godzin zajęć.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Celem tej części zadania jest poprawa sprawności fizycznej osób starszych i zaproponowanie zajęć na świeżym powietrzu z uwzględnieniem możliwości osób 50+.
Seniorzy zapoznają się z grami dostosowanymi do ich wieku (petanka, molkky, kubb, polly i in), będą uczestniczyć w marszach nordic walking na trasach i długości i trudności dostosowanych do ich możliwości, a jednocześnie promujących Jelenią Górę i jej okolice. W miesiącach, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na organizowanie gier plenerowych, zorganizujemy rozgrywki w grach logicznych (sudoku, nonogramy, scrable, szachy, warcaby itp.), zaproponujemy również inne gry planszowe rozwijające pamięć i logiczne myślenie.
Proponujemy również zajęcia fitness z elementami tańca
Uczestnikom projektu zapewni się zajęcia na basenie połączonych z aquaaerobikiem.
Realizacja tej części zadania zachęci osoby starsze do systematycznego, czynnego korzystania ze zorganizowanej rekreacji sportowej, ale też do samodzielnego organizowania wolnego czasu poprzez ruch i gry plenerowe.
Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2022 r. – zaplanowano 60 godz. zajęć plenerowych i gier stolikowych, 80 godzin zajęć fitness, 3 pięciogodzinne marsze nordic walking i 40 godzin zajęć na basenie.
Prelekcje fotograficzne
Planujemy zorganizowanie prelekcji fotograficznych, w różnych miejscach Jeleniej Góry, na tematy związane z kulturą, kuchnią i historia innych krajów.
Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2021 r. – zaplanowano 10 dwugodzinnych prelekcji fotograficznych.
Brydż
Zakładamy zorganizowanie nauki gry w brydża dla początkujących, prowadzonych przez kompetentne osoby z zastosowaniem przygotowanego programu. Uczestnicy zapoznają się z podstawami gry w brydża, a także z zasadami, sprzętem i punktacja brydża sportowego. Będą także rozgrywać mini turnieje między sobą.
Dla osób uczestniczących w zajęciach w 2020 i 2021 roku zorganizowane zostaną mini turnieje sportowe, gdzie seniorzy będą doskonalić swoje umiejętności, integrować się w grupie i ćwiczyć pamięć oraz myślenie logiczne.
Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia 2021 r. – zaplanowano 20 godzin zajęć dla początkujących i 8 miniturniejów dla średniozaawansowanych.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Cele tej części projektu jest zorganizowanie 4 jednodniowych wycieczek dla czterdziestoosobowych grup osób starszych. Uczestnicy projektu zwiedzą najpiękniejsze miejsca południowo-zachodniej Polski, poznają nowych znajomy, zintegrują się w grupie oraz spędza aktywnie i poznawczo wolny czas.
Uczestnikom zapewni się transport, opiekę organizatora, wstępy, przewodnika, ubezpieczenie, a także dopłatę do wyżywienia.
Jarmark Mikołajkowy
Celem tej części projektu jest zorganizowanie jarmarku inaugurującego okres przedświąteczny, będzie to jednodniowa impreza, na której zaprezentują się lokalni producenci żywności i wyrobów artystycznych. Uczestnikom zapewni się wigilijny poczęstunek i oprawę muzyczną – koncert kolęd.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Prowadzenie systematycznych i ciągłych (corocznych) zajęć dla seniorów prowadzi do zainteresowania szerszej grupy osób starszych, także fakt, że proponujemy także zajęcia dla osób 50+ zaowocuje, że po sześćdziesiątce osoby te nadal będą uczestniczyć w zajęciach. Organizowane zajęcia w 2020 cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wycieczki i zajęcia na basenie co spowodowało, że w tej edycji postanowiliśmy zwiększyć udział tych zajęć w projekcie. Ponadto organizowanie wspólnych zajęć dla seniorów integruje ich do wspólnych działań i zwiększa zainteresowanie sprawami społecznymi, co zauważyliśmy przy głosowaniu na JBO 2021, gdzie wiele osób głosowało po raz pierwszy głosowały, a byli to seniorzy, uczestniczący w naszych zajęciach. Dużej grupy osób starszych nie stać np. na zakup biletu na basen i ćwiczenia pod okiem instruktora, ani na wykupienie komercyjnej wycieczki, nasze zajęcia pozwolą zaspokoić te potrzeby seniorów.

Zarejestrowany przez

Elżbieta Knappe

2021-05-23, 18:14

Współautorzy

Elżbieta Knappe

Wysłany

2021-05-23, 18:14

Głosów poparcia

59

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

460

Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w różnych miejscach Jeleniej Góry, aby zapewnić jak najlepszą dostępność różnym seniorom.

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Prowadzenie zajęć zajecia: artystyczne, sportowo-rekreacyjne, gry logoczne, brydż, turnieje brydżowe, prelekcje fotograficzne, nordic walking, fitness, aquaaerobic 36100,00
2 Obsługa techniczna przygotowanie i posprzątanie sali do zajęć 6000,00
3 Poczęstunek Kawa, herbata, ciastka ... 1000,00
4 Materiały do zajęć materiały na warsztaty artystyczne 7000,00
5 Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt sportowy i inny 6900,00
6 Wycieczki transport, wstępy, przewodnik, organizator, wyżywienie, ubezpieczenie 40000,00
7 Wstępy bilety na basen 15000,00
8 Jarmark Mikołajkowy Zakup i wynajęcie sprzętu, poczęstunek wigilijny, nagrody dla występujących dzieci, prowadzenie itp. 20000,00
9 Obsługa Obsługa zadania organizacyjna i księgowa - 2 osoby 10000,00
10 Sprzęt i materiały biurowe papier, papier kolorowy, drukarka, tusze, toner, taśmy itp. 5000,00
11 Promocja banery, plakaty, koszulki itp. 3000,00
Całkowita wartość projektu 150000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Elżbieta Knappe 2021-05-23, 18:14
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 10:58
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:10
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:14
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:11

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry