Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych na terenach zielonych powstającego pola golfowego.

numer

51

Krótki opis projektu

Podstawowym celem budowy zespołu niewielkich zbiorników retencyjnych jest gromadzenie wody opadowej w okresie intensywnego występowania i wykorzystywania w okresach suchych. Jest to inwestycja bardzo potrzebna we wspomaganiu naturalnego środowiska tworząc enklawy do bioróżnorodności. Woda opadowa nie zatrzymana odpływa bezpowrotnie.

Szczegółowy opis projektu

Tereny zielone dzierżawione przez Golf Club Jelenia Góra na okres 25 lat na których powstaje Społeczne Pole golfowe jest miejscem idealnym aby stworzyć zespół niewielkich zbiorników retencyjnych wód opadowych i pośniegowych. Planujemy stworzyć zespół pięciu zbiorników retencyjnych o różnych powierzchniach i głębokościach.
Naturalne ukształtowanie terenu stworzyło zlewnie takich wód która obecnie jest odprowadzana rowami bezpowrotnie z tego terenu. Idealnym rozwiązanie byłoby stworzyć system kilku stawów retencyjnych połączonych ze sobą wykorzystując grawitację i różne wysokości terenu dzięki czemu najwyżej położony zbiornik po napełnieniu się przekazuje wodę do niżej położonych zbiorników do momenty gdy nadmiar wody opuszcza teren tak jak dotychczas systemem istniejących rowów. Zbiorniki takie będą gromadzić miliony litrów wód opadowych.
Dzięki specyficznemu ukształtowaniu terenu niewielkim kosztem można stworzyć takie zbiorniki o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych lustra wody i głębokości do 3 metrów. Uproszczona procedura wynikająca z najnowszej strategii Państwa Polskiego w zakresie gromadzenia wód opadowych pozwala na sprawne i tanie wykonanie takiego przedsięwzięcia.
Powstałe zbiorniki będą wspaniałym miejsce dla rozwoju różnych organizmów naturalnych co spowoduje eksplozję bioróżnorodności. Zatrzymana woda będzie wspierać naturalne środowisko tworząc mikro klimat i zapewniając wodę pitną dla dzikich zwierząt. Planowane stawy retencyjne będą również dopełnieniem krajobrazowym powstającego pola golfowego które ma formę parkową. Dobrze zorganizowane pole golfowe to nie tylko miejsce gry w golfa to również miejsce spacerów i innych form spędzania czasu.
Gromadzona woda będzie również używana do nawadniania niektórych wrażliwych elementów pola golfowego co wpłynie korzystnie na ciągłą wymianę zasobów wody w planowanych zbiornikach retencyjnych. Korzyści dla naturalnego środowiska są bardzo znaczne i nie do ocenienia. Mieszkańcy Jeleniej Góry pozyskają dobrze zorganizowany naturalny teren rekreacji.
Golf Club Jelenia Góra jest długoterminowym dzierżawcą tych terenów co gwarantuje odpowiednie utrzymanie planowanych zbiorników retencyjnych bez obciążania budżetu miejskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Podstawowym powodem do powstania zespołu zbiorników retencyjnych to przede wszystkim potrzeba zatrzymania wód opadowych i pośniegowych na dłuższy okres czasu na powierzchni ziemi i wykorzystanie takich zasobów wody w okresach suchych które występują coraz częściej.
Poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych oprócz gromadzenia wody której nigdy nie jest za wiele, wspomagamy naturalne środowisko. Zbiorniki wodne to dom dla wielu organizmów małych i dużych. Natura tylko czeka żeby zadomowić się w takich miejscach. Będzie to mały wkład we wspomaganiu środowiska naturalnego które bardzo często my ludzie niszczymy i degradujemy.
Lokalizacja tych zbiorników retencyjnych na powstającym Społecznym Polu Golfowym podniesie atrakcyjność pola golfowego i terenu z nim związanego. Dzięki temu Miasto i mieszkańcy otrzymają obiekt rekreacyjny i sportowy który będzie wyjątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego i jego użytkowników.
To też wpłynie na pozytywny wizerunek i promocje miasta Jelenia Góra.
Z pewnością odwiedzający to miejsce mieszkańcy naszego miasta i odwiedzający nas goście docenią walory estetyczne i środowiskowe tego założenia. Golf Club Jelenia Góra ma nadzieję że, przy odpowiednim zarządzaniu tworzony obiekt o tak zróżnicowanych zasobach naturalnych wzbogaconych poprzez planowane stawy retencyjne będzie miejscem różnych aktywności rekreacyjnych jeleniogórzan.
Gromadzenie wód opadowych stało się tez ważnym elementem działań urzędującego Prezydenta Polski Andrzeja Dudy który zainicjował program wsparcia gromadzenia wody opadowej w przydomowych instalacjach.

Zarejestrowany przez

EDWARD Ostrowski

2021-05-22, 9:44

Współautorzy

Brak

Wysłany

2021-05-24, 22:00

Głosów poparcia

70

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

214

Lokalizacja

Ul. Golfowa, tereny powstającego Społecznego Pola Golfowego

Szerokość: 50.88539386499835

Długość: 15.721070835876478

Adres strony projektu

www.golf.jgora.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Koszty ogólne realizacji zbiornik nr 1, 600 m2, 15000 zł zbiornik nr 2, 600 m2, 15000 zł zbiornik nr 3, 600 m2, 15000 zbiornik nr 4, 1000 m2, 30000 zł rurowy system przesyłu wody 10000 zł 100000,00
Całkowita wartość projektu 100000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. EDWARD Ostrowski 2021-05-24, 22:00
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-25, 7:34
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-07, 9:00
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:31
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:04

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry