Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

numer

25

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu medycznego o profilu kardiologicznym, w celu doposażenia karetki specjalistycznej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.
Celem realizacji zadania jest możliwość szybszego diagnozowania pacjentów z dolegliwościami sercowymi, a co za tym idzie zwiększenie szans na ocalenie czyjegoś życia. Poprawie w znacznym stopniu ulegnie jakość świadczonych usług medycznych.

Szczegółowy opis projektu

Doposażenie systemu opieki w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt o profilu kardiologicznym jest kluczowe. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jakim jest ratownictwo medyczne, w dużej mierze zależne jest od akcesorium, którym posługują się medycy. Środki pozyskane w ramach zadania pozwolą nam doposażyć karetkę w najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy, by udzielane świadczenia
w zakresie pomocy osobom z problemami sercowymi, były na jak najwyższym poziomie. Niezawodność sprzętu wysokiej jakości rzutuje na lepszą skuteczność wszelkich działań podejmowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Jako jednostka publiczna ochrony zdrowia wiemy, że musimy robić wszystko, aby zdrowie i życie mieszkańców ratować, a realizacja przewidzianego do wykonania
w ramach niniejszego projektu zakresu zadań, przyniesie szereg korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry.
Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości diagnostyczne i ratownicze, ale również poprawi komfort pracy personelu medycznego. Stanowić on będzie doposażenie nowej karetki kontenerowej, jaką Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ma na celu zakupić w 2022 roku. Dzięki temu będzie to najnowocześniejsza karetka specjalistyczna o profilu kardiologicznym, wykorzystywana w czasie przyszłych zdarzeń w zakresie chorób sercowych, na terenie miasta, jak i województwa.
W ramach pozyskanych środków zakupiony zostanie następujący sprzęt:
- scaner do naczyń krwionośnych: (iluminator naczyniowy, skaner żył) wyświetla mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów potrzebujących szybko i sprawnie zlokalizować odpowiednie żyły na potrzeby wkłuć oraz kaniulacji.
Urządzenie wyświetla mapę naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym w sposób całkowicie bezinwazyjny i bez kontaktu ze skórą;
- krzesełko kardiologiczne: krzesełko posiadające nowoczesne rozwiązania, bardziej komfortowe
i wygodniejsze od manualnego krzesła ewakuacyjnego. Zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo pacjentowi;
- videolaryngoskop z oprzyrządowaniem: służy do kontroli krtani pacjenta, zarówno dorosłych,
jak i dzieci, jest to również jedna z metod do udrażniania dróg oddechowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii można uzyskać lepsze rezultaty w porównaniu z tradycyjnymi metodami;
- przenośny aparat do USG z oprzyrządowaniem: zaawansowane technologie sprawiają, że użytkownik ma do czynienia z bardzo wysokiej jakości obrazem, który umożliwia wykrycie zmian chorobowych we wczesnym jej stadium;
- przenośny pulsoksymetr z kapnometrem: umożliwia szybki pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu;
- pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze stacją dokującą do ambulansu: urządzenia umożliwiają dostosowanie dawki do potrzeb pacjenta, przez co często jest ona niższa niż w doustnym leczeniu farmakologicznym, co wiąże się z mniejszą liczbą skutków ubocznych. Warto pamiętać, że dzięki pompom infuzyjnym proces leczenia przebiega sprawniej. Ich zastosowanie ułatwia również pracę personelowi medycznemu;
- respirator transportowy: służy do tłoczenia odpowiedniej ilości powietrza, którą można na bieżąco zmieniać (dopasowując do potrzeb pacjenta). Dzięki małym rozmiarom i prostej obsłudze
z powodzeniem służy w ratownictwie medycznym. Zaletą jest mniejsze prawdopodobieństwo niezamierzonej nadmiernej wentylacji;
- defibrylator z oprzyrządowaniem: sprzęt z najnowocześniejszymi technologiami, łatwy
w użytkowaniu, mobilny, wyjątkowo wytrzymały, wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia, najczęściej przy zatrzymaniu krążenia;
- nosze ambulansowe z hydraulicznym systemem zasilanym elektrycznie – zmniejsza ryzyko urazów podczas podnoszenia i opuszczania noszy, jak również zmniejsza ryzyko urazów kręgosłupa personelu medycznego, narażonego na częste przeciążenia w trakcie przenoszenia pacjentów.
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Jeleniej Góry - dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, jak również dzieci i młodzież.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny będzie wykorzystywany na potrzeby świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, co pozwoli na utrzymanie ciągłości rezultatów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dysponuje obecnie flotą 13 karetek oraz wykwalifikowanym zespołem medycznym zapewniającym szybką pomoc w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców miasta. Niezależnie od ilości pojazdów i personelu, pomoc na najwyższym poziomie nie jest możliwa bez specjalistycznego sprzętu, który ulega szybkiej eksploatacji. Zakup najnowocześniejszych urządzeń pozwoli ratownikom na szybsze diagnozowanie pacjentów
z problemami sercowymi, także tych z kardiologicznymi powikłaniami pocovidowymi.
Na dzień dzisiejszy żadna z karetek nie posiada sprzętu tak wysokiej klasy.
Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości świadczeń, a tym samym lepszego poziomu zdrowia społeczeństwa. Projekt będzie miał wpływ nie tylko na pacjentów będących mieszkańcami naszego regionu, ale również na komfort pracy wszystkich ratowników medycznych.
Sprzęt będzie stanowił wyposażenie jednej z nowych karetek, która stanie się dzięki niemu najnowocześniejszym ambulansem na terenie miasta jak i województwa, a wszystko po to by chronić zdrowie i życie Jeleniogórzan.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze po raz pierwszy bierze udział w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim. Inaugurujący projekt pozwoli nam z pewnością znacząco poprawić jakość świadczonych usług i komfort przyszłych pacjentów.

Zarejestrowany przez

Mariusz Gierus

2021-05-21, 12:45

Współautorzy

Brak

Wysłany

2021-05-23, 23:48

Głosów poparcia

105

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

315

Lokalizacja

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na terenie miasta Jelenia Góra. Miejscem stacjonowania będzie siedziba Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze tj. ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 nosze ambulansowe z hydraulicznym systemem zasilanym elektrycznie nosze pozwolą na zmniejszenie ryzyka urazów podczas podnoszenia i opuszczania noszy. 160000,00
2 Przenośny aparat do USG z oprzyrządowaniem Najnowocześniejsze technologie umożliwiają wykrywanie zmian chorobowych we wczesnym jej stadium. 110000,00
3 Defibrylator - monitor z oprzyrządowaniem urządzenie analizujące pracę serca, wyposażone w elektrody defibrylacyjne. Wykorzystywane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Nowoczesna technologia pozwala na łatwość użytkowania, mobilność i niezawodność. 90000,00
4 Respirator transportowy urządzenie medyczne do prowadzenia wentylacji zastępczej, które automatycznie dostarcza objętość oddechową wg. nastawionych parametrów 40000,00
5 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa Urządzenie służące do precyzyjnego, ciągłego lub cyklicznego podawania leków pacjentowi drogą dożylną 12000,00
6 Przenośny pulsoksymetr z kapnometrem umożliwia szybki pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu 10000,00
7 Videolaryngoskop z oprzyrządowaniem Sprzęt do powszechnej kontroli krtani pacjenta, za pomocą odpowiedniego sprzętu w celu przeprowadzenia diagnozy dotyczącej fonacji i głośni pacjenta. 20000,00
8 Scaner do naczyń krwionośnych Profesjonalne narzędzie pozwalające szybko i sprawnie zlokalizować odpowiedni żyły na potrzeby wkłuć oraz kaniulacji 18000,00
9 Krzesełko kardiologiczne Krzesełko wyposażone w nowoczesne rozwiązania, znacznie ułatwiające transport pacjenta. Zapewnia komfort, stabilizację i bezpieczeństwo. 15000,00
Całkowita wartość projektu 475000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mariusz Gierus 2021-05-23, 23:48
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 9:40
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:31
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:11
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:15

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry