Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Etap II: „Sołtysia Górą!” czyli Infrastruktura i otoczenie wieży (Założenia do JBO 2021)

numer

1

Krótki opis projektu

Sołtysia Górą! to naturalna kontynuacja projektu rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze. Czas na otoczenie wieży: ścieżki, ławki, mały amfiteatr a także przybudówka wieży.

Szczegółowy opis projektu

Wstępne założenia do projektu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 przewidują:
Wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze w oparciu o projekt wykonany w ramach JBO2020. W szczególności zostanie dokończona kwestia schodów i elementów wejścia na wieżę, które nie znalazły możliwości realizacji w edycji 2020.Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. Powstanie wiata, pod którą znajdą się stół i ławki umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Niedaleko wieży powstanie niewielka “widownia”, która umożliwi przeprowadzenie wykładu lub prelekcji dla grup do 30 osób.
W ramach projektu zostaną odtworzone ścieżki w obrębie Sołtysiej Góry. Stan faktyczny został zinwentaryzowany i przedstawiony na załączonej mapie. Łącznie w obrębie góry znajduje się nieco ponad 3 km ścieżek, które należy oczyścić z samosiejek oraz poszerzyć. Do 20% ścieżek może wymagać odtworzenia, gdyż uległy zniszczeniu przez siły natury.
* Zostaną wykonane elementy wynikające z opracowanych ścieżek tematycznych, takie jak tablice informacyjne, mapy i inne tego typu elementy.
* Zostaną oznakowane trasy dojścia do wieży pod kątem ich trudności i dostępności.
* Wzdłuż ścieżek i tras zostanie zamontowanych około 25 ławek
* Na czterech newralgicznych skrzyżowaniach zostaną ustawione stoły i ławy umożliwiające odpoczynek i posiłek.
* Zostanie umocniona droga dojazdowa do wieży (północny stok) w taki sposób aby nie była ona wymywana przez opady.
* Zostanie zamontowany monitoring wieży

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obiekt o którym mowa jest zlokalizowany na szczycie Góry Sołtysiej w stosunkowo niewielkiej odległości od uzdrowiskowego centrum Cieplic, na wschodnim krańcu aglomeracji cieplickiej.
Miejsce to od wieków było celem spacerów kuracjuszy uzdrowiska a także okolicznych mieszkańców.
Ze względu na swe unikalne położenie i wypiętrzenie ponad okolicę, Góra Sołtysia idealnie wprost wypełniała zadanie punktu widokowego, skąd można było podziwiać całe pasmo Karkonoszy a także Rudawy Janowickie, Góry Izerskie a od północy Góry Kaczawskie.
By turystom, kuracjuszom oraz miejscowej ludności przydać komfortu podziwiania widoków – na przełomie XIX i XX wieku powstał pomysł lokalizacji na szczycie góry wieży widokowej.
Początkowo więc powstała konstrukcja drewniana takiej wieży, ale gdy okazało się, że zaczęły ją wkrótce po otwarciu odwiedzać prawdziwe tłumy chętnych – w niedługim czasie podjęto budowę obiektu solidnego, murowanego z cegły, ze stalową klatką schodową i efektownym tarasem widokowym na szczycie, wokół neoklasycznej korony.
U stóp wieży, w niewielkiej przybudówce można było nabyć jakieś souveniry czy też zaspokoić pragnienie. Sporo uwagi poświęcono kwestii wygody dotarcia na szczyt Góry Sołtysiej poprzez wybudowanie systemu ścieżek o różnym stopniu trudności, powstała też całkiem wygodna droga dojazdowa, pozwalająca zaprzęgom konnym docierać z miasta niemal pod sam szczyt góry.
U stóp góry powstała też restauracja serwująca posiłki spacerowiczom i gościom uzdrowiska.
Tak było aż do roku 1945. Dalsze lata nie były dla tego pięknego kompleksu łaskawe; wieża widokowa, z braku zainteresowania władz lokalnych zaczęła niszczeć, teren wokół porósł drzewami i krzewami, wandale dopełnili reszty. W latach 70-tych ub. wieku miejscowa Fabryka Maszyn Papierniczych próbowała zagospodarować przylegające do wieży tereny i stworzyć tam rodzaj ośrodka rekreacji zimowej dla swojej załogi. Postawiono wyciąg narciarski, była tam też mała skocznia, ale przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze po roku 1989 nie sprzyjały rozwojowi tego miejsca, stąd stan dzisiejszy kompleksu przedstawia się dość żałośnie.
Staraniem garstki miejscowych zapaleńców, skupiających w swych szeregach miłośników regionu, którym nie były obojętne losy wieży widokowej i wszystkiego wokół – podjęto kroki dla jej rewitalizacji. Powstał projekt techniczny, z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego uzyskano fundusze pozwalające myśleć z optymizmem o przyszłości wieży i otoczenia. Celem jest przywrócenie obiektowi dawnej funkcji wieży widokowej a dążenie to w znakomity sposób wpisuje się np. w postulowane przez kierownictwo Karkonoskiego Parku Narodowego kierunki turystycznego rozwoju regionu mające na celu m.in. zmniejszenie obciążenia nadmiernym ruchem turystycznym najwyższych partii Karkonoszy.
Przyczyni się to bez wątpienia do poprawy stanu ochrony unikalnych zasobów przyrodniczych tych gór.

Prace przy zabezpieczaniu i rewitalizacji wieży są już zaawansowane.
Wycięto wyselekcjonowane drzewa zasłaniające widok z wieży, usunięto zarośla z terenu wokół, odsłonięto fundamenty wieży i wykonano tam solidną, żelbetową opaskę wzmacniającą, po czym wykonawca przystąpi do odbudowy klatki schodowej we wnętrzu oraz tarasu wraz ze stalową galerią u szczytu. Ekspertyzy budowlane sprzed rozpoczęcia prac upewniają, że nie będzie problemów ze statyką budowli i że będzie ona po zakończeniu wszystkich prac nadawała się do bezpiecznego korzystania przez turystów.

Zarejestrowany przez

Marcin Roszak

2021-05-19, 10:33

Współautorzy

Marcin Roszak

Wysłany

2021-05-15, 22:12

Głosów poparcia

82

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Sołtysia Góra

Szerokość: 50.86413580236487

Długość: 15.704076359558119

Adres strony projektu

https://creativo.co.pl/

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Koszty projektu Koszty wynikające z opisu 500000,00
Całkowita wartość projektu 500000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Marcin Roszak 2021-05-19, 10:41
2 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-01, 11:05
3 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Wnioskowany zakres robót nie jest możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:16

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Plan zagospodarowania otoczenia wieży

Logo Stowarzyszenia Creativo

Do góry