Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych

Opiniowanie dokumentu:


"Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Jeleniej Góry"

Punkt konsultacji zakończony: 2021-07-05

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry