Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych

Opiniowanie dokumentu:


"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin"

Punkt konsultacji zakończony: 2021-07-05

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry