Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9.

numer

46

Krótki opis projektu

W ramach niniejszego wniosku realizowane będzie zadanie polegające na modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej służącej uczniom SP11 oraz mieszkańcom Jeleniej Góry:• Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal• Dostosowanie dawnego placu zabaw klas 1 – 3 na potrzeby uczniów klas 4 – 8 Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność szkolnego terenu, co zachęci młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu.

Szczegółowy opis projektu

W ramach niniejszego wniosku realizowane będzie zadanie polegające na modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej służącej uczniom SP11 oraz mieszkańcom Jeleniej Góry:
• Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal
• Dostosowanie dawnego placu zabaw klas 1 – 3 na potrzeby uczniów klas 4 – 8
Głównymi adresatami projektu są uczniowie klas 4 – 8 SP11 w Jeleniej Górze. SP11 jest największą szkołą podstawową w Jeleniej Górze. Uczęszcza do niej ponad 1200 uczniów. Zewnętrzna baza sportowa szkoły jest przestarzała i wymaga modernizacji. Na terenie szkoły brakuje miejsca, w którym uczniowie klas starszych mogliby aktywnie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych a także po lekcjach.
Obecnie na terenie szkoły znajduje się wyeksploatowana i zniszczona bieżnia lekkoatletyczna, której stan uniemożliwia bezpieczne korzystanie. W ramach projektu powstanie 100-metrowa bieżnia lekkoatletyczna prosta, wraz ze skocznią do skoku w dal. Prace będą wymagały usunięcia starej nawierzchni ziemnej wraz z utylizacją, wykonanie fundamentu – podłoża i położenie elastycznej, nowoczesnej nawierzchni. Skocznia do skoku w dal będzie usytuowana na przedłużeniu bieżni.
W ramach projektu planowane jest dostosowanie dawnego placu zabaw klas 1 – 3 na potrzeby uczniów klas 4 – 8.
Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas 1 – 3 SP11 mają zajęcia w budynku przy ul. Karłowicza 33 i posiadają nowy plac zabaw. W budynku przy ul. Moniuszki 9 uczą się klasy 4 – 8 dla których można dostosować zamknięty obecnie plac zabaw. Urządzenia, które uległy zniszczeniu zostały zdemontowane.
W ramach projektu planowane jest doposażenie tego placu i zmianę jego funkcji w sportowo-rekreacyjną. Planowane jest zamontowanie stacji street workout oraz drabinek sprawnościowych.
Dotychczasowa przestarzała zewnętrzna baza sportowa nie zachęcała do uprawiania sportu i rekreacji. Modernizacja terenu sportowego wokół SP11 stanowić będzie doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Całkowita wartość projektu – 500 000 złotych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zgłoszone zadanie polega na modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej służącej uczniom SP11 oraz mieszkańcom Jeleniej Góry.
SP11 jest największą szkołą podstawową w Jeleniej Górze, położoną w centrum osiedla Zabobrze. Uczęszcza do niej ponad 1200 uczniów. Zewnętrzna baza sportowa szkoły jest przestarzała i wymaga modernizacji.
Na terenie szkoły brakuje miejsca, w którym uczniowie klas starszych mogliby aktywnie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych a także po lekcjach.
Dotychczasowa przestarzała zewnętrzna baza sportowa nie zachęcała do uprawiania sportu i rekreacji. Modernizacja terenu sportowego wokół SP11 stanowić będzie doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Kompleks zewnętrznych boisk szkolnych oraz plac sportowo-rekreacyjny wykorzystywany będzie przez uczniów szkoły podczas zajęć lekcyjnych, jak i przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców po godzinach zajęć szkolnych oraz w dni wolne i święta. Przyczyniać się będzie do promowania zdrowego - aktywnego trybu życia, co jest niezwykle istotne, szczególnie teraz w okresie pandemicznym.
Będzie nowym , ogólnodostępnym kompleksem sportowym umożliwiającym uprawianie popularnych, drużynowych dyscyplin sportowych i aktywne spędzanie wolnego czasu w niewielkich, kilkuosobowych grupach, na świeżym powietrzu. Będzie stanowił atrakcyjną, wielofunkcyjną, strefę rekreacyjno-sportową.

Zarejestrowany przez

Teresa Szewczyk

2021-05-24, 18:21

Współautorzy

Brak

Wysłany

2021-05-24, 18:21

Głosów poparcia

59

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

139

Lokalizacja

SP11, Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9; Obiekt zlokalizowany jest na dz. 6/97; obr. 0060-60; AM-17.

Adres strony projektu

www.sp11jg.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal Zerwanie starej nawierzchni bieżni wraz z utylizacją. Wykonanie nowej nawierzchni typu mata + natrysk koloru ceglastego. Oczyszczenie i wymiana korytek odpływowych. Budowa skoczni do skoku w dal. 385000,00
2 Dostosowanie dawnego placu zabaw klas 1 – 3 na potrzeby uczniów klas 4 – 8 Wykonanie stacji do street workout Montaż drabinek sprawnościowych 75000,00
3 Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonanie dokumentacji projektowej 25000,00
4 Nadzór inspektorski Nadzór inspektorski 15000,00
Całkowita wartość projektu 500000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Teresa Szewczyk 2021-05-24, 18:21
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-25, 7:34
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-05-31, 23:15
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-16, 9:32
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-16, 9:32
6 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Teresa Szewczyk 2021-08-16, 14:22
7 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 9:55
8 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 9:08

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry