Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne

numer

45

Krótki opis projektu

Zadanie obejmuje remont boiska piłkarskiego (wykonanie rowu melioracyjnego), montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych, zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski) oraz podłączenie mediów (prąd, woda).

Szczegółowy opis projektu

W chwili obecnej boisko nie posiada wystarczającego zaplecza (sanitariaty, ławki, prąd, woda). Na płycie boiska podczas opadów deszczu tworzą się kałuże i stoi woda. Dlatego remont boiska jest niezbędny i konieczny. Remont ten będzie iskrą integrującą i motywującą mieszkańców Osiedla Czarne, podobnie jak ponad 30 lat temu budowa kościoła na osiedlu scaliła tutejszą wspólnotę. Zadanie obejmuje: 1. Wykonanie rowu melioracyjnego. 2. Zakup i montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych. 3. Zakup i montaż 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski). 4. Podłączenie mediów (prąd, woda). W poniższym kosztorysie podane ceny jednostkowe są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, jednakże całość realizacji zadania zamknie się w łącznej sumie 260.000 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Osiedle Czarne to dzielnica Jeleniej Góry, która stale się rozrasta i zwiększa się liczba jej mieszkańców. Brakuje tu miejsc integracji społecznej. Jedynymi miejscami spotkań są kościół parafialny i boisko. Istniejące boisko na Osiedlu Czarne służy zarówno klubom sportowym jak i mieszkańcom Osiedla. Oprócz funkcji sportowej, pełni także funkcję integracyjną (przykładem może być odbywający się corocznie festyn Dni Czarnego).
Aktywność fizyczna jest ważnym i niezbędnym elementem w procesie wychowania. Zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności fizycznej, społecznej, a także wzrostu poszanowania do ogólnie obowiązujących zasad prawnych i norm społecznych. Sport uczy zasad zdrowej rywalizacji, szacunku dla konkurenta, pokory, a także wiary we własne siły - to zaś jest meritum współczesnej postawy obywatelskiej. Aktywna integracja społeczna prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, do współpracy międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej, która zwiększa szanse na rozwój solidarności społecznej, ale także podnosi poziom obywatelskości mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy osiedla.

Zarejestrowany przez

Lech Walczak

2021-05-24, 16:24

Współautorzy

Lech Walczak

Wysłany

2021-05-24, 16:25

Głosów poparcia

66

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

40

Lokalizacja

Obręb Czarne - II, działka ewidencyjna 207

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Wykonanie rowu melioracyjnego 150000,00
2 Zakup kontenerów 30000,00
3 Zakup ławek z wiatami 20000,00
4 Podłączenie mediów (woda, prąd) 10000,00
5 Dokumentacja projektowa 35000,00
6 Nadzór inwestorski 15000,00
Całkowita wartość projektu 260000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Lech Walczak 2021-05-24, 16:25
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-25, 7:34
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-01, 14:44
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:29
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:29
6 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:36
7 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:36
8 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:36
9 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:36
10 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:38
11 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-09-06, 15:39
12 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:21
13 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 9:36

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry