Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne

numer

45

Krótki opis projektu

Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego (wykonanie rowu melioracyjnego, nowej nawierzchni), montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych, zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski) oraz podłączenie mediów (prąd, woda).

Szczegółowy opis projektu

W chwili obecnej boisko nie posiada wystarczającego zaplecza (sanitariaty, ławki, prąd, woda). Na płycie boiska podczas opadów deszczu tworzą się kałuże i stoi woda. Dlatego remont boiska jest niezbędny i konieczny. Remont ten będzie iskrą integrującą i motywującą mieszkańców Osiedla Czarne, podobnie jak ponad 30 lat temu budowa kościoła na osiedlu scaliła tutejszą wspólnotę. Zadanie obejmuje: 1. Remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego - wykonanie nawierzchni. 2. Zakup i montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych. 3. Zakup i montaż 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski). 4. Podłączenie mediów (prąd, woda). W poniższym kosztorysie podane ceny jednostkowe są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, jednakże całość realizacji zadania zamknie się w łącznej sumie 410.000 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Osiedle Czarne to dzielnica Jeleniej Góry, która stale się rozrasta i zwiększa się liczba jej mieszkańców. Brakuje tu miejsc integracji społecznej. Jedynymi miejscami spotkań są kościół parafialny i boisko. Istniejące boisko na Osiedlu Czarne służy zarówno klubom sportowym jak i mieszkańcom Osiedla. Oprócz funkcji sportowej, pełni także funkcję integracyjną (przykładem może być odbywający się corocznie festyn Dni Czarnego).
Aktywność fizyczna jest ważnym i niezbędnym elementem w procesie wychowania. Zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności fizycznej, społecznej, a także wzrostu poszanowania do ogólnie obowiązujących zasad prawnych i norm społecznych. Sport uczy zasad zdrowej rywalizacji, szacunku dla konkurenta, pokory, a także wiary we własne siły - to zaś jest meritum współczesnej postawy obywatelskiej. Aktywna integracja społeczna prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, do współpracy międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej, która zwiększa szanse na rozwój solidarności społecznej, ale także podnosi poziom obywatelskości mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy osiedla.

Zarejestrowany przez

Lech Walczak

2021-05-24, 16:24

Współautorzy

Lech Walczak

Wysłany

2021-05-24, 16:25

Głosów poparcia

66

Lokalizacja

Obręb Czarne - II, działka ewidencyjna 207

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Wykonanie drenażu - rów melioracyjny 150000,00
2 Wykonanie murawy boiska 200000,00
3 Zakup kontenerów 30000,00
4 Zakup ławek z wiatami 20000,00
5 Podłączenie mediów (woda, prąd) 10000,00
Całkowita wartość projektu 410000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Lech Walczak 2021-05-24, 16:25
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-25, 7:34
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-01, 14:44

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry