Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

MODERNIZACJA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO PRZY ULICY WIŁKOMIRSKIEGO

numer

39

Krótki opis projektu

Modernizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Wiłkomirskiego będzie polegać na unowocześnieniu istniejącego boiska do piłki nożnej na wzór "Orlika" oraz zagospodarowaniu górki poprzez ułożenie na niej maty igielitowej. Sztuczna nawierzchnia umożliwi zjeżdżanie na sankach, pontonach i innych elementach z tworzyw sztucznych w każdej porze roku. Celem realizacji projektu jest popularyzacja spędzania czasu na wolnym powietrzu poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

Szczegółowy opis projektu

Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego składa się z dwóch zadań:
1. Unowocześnienia istniejącego boiska do piłki nożnej.
2. Zagospodarowania górki poprzez ułożenie na niej maty igielitowej do całorocznego zjeżdżania na sankach, pontonach
i elementach z tworzyw sztucznych. Zakres prac przy modernizacji boiska obejmuje:
- rekultywację terenu sportowego o wym. 45m x 34m
- wykonanie nawierzchni trawiastej o wym. 45m x 34m
- wykonanie piłko-chwytów o wym. 47m x 3m od strony ulicy Wiłkomirskiego i o wym. 33m x 3m od strony placu zabaw
- wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i posianiem trawy
- montaż trybuny dla kibiców na 30 miejsc o wy. 8,5m x 2m x 1,5m (długość x głębokość x wysokość)
- zamontowanie bramek piłkarskich z siatkami 2 szt. o wymiarach do boiska dla młodzieży 5m x 2m i wytyczenie boiska
piłkarskiego o wym. 39m x 27m
- wykonanie robót demontażowych starego wyposażenia boisk: demontaż i utylizacja stojaków do koszykówki, demontaż
i utylizacja starego odrodzenia od strony ulicy Wiłkomirskiego
- montaż ławek z oparciem przy boisku piłkarskim - ławka typu "łódzka" - 4 szt.
Zakres prac przy zagospodarowaniu górki obejmuje:
- montaż wykładziny z geowłókniny o wym. 82m x 13.
- montaż wykładziny z agrowłókniny odpornej na UV o wym. 82m x 13m
- montaż nawierzchni Mata Tubingowa w kolorze zielonym jako warstwy poślizgowej o wym. 82m x 13m =1.066 m2
- montaż siatek ogrodzeniowo-ostrzegawczych
Rezultatem inwestycji będzie możliwość spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Jeleniej Góry w sposób aktywny. Profesjonalna infrastruktura sportowa przyciągnie dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania z obiektów sportowych.
Beneficjentami inwestycji będzie społeczność lokalna. Będzie to miejsce do organizacji również imprez sportowych i plenerowych dla mieszkańców. Utrzymanie Centrum Sportowego nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych poza koszeniem boiska
i bieżącą obsługą eksploatacyjną typu (roczne przeglądy dopuszczające do użytkowania, drobne naprawy wynikające z użytkowania itp).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem inwestycji jest integracja społeczności lokalnej. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu przy wykorzystaniu profesjonalnie zagospodarowanej infrastruktury sportowej. Możliwość organizowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęć sportowych w godzinach wolnych od nauki i pracy. Propagowanie zdrowego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Uważamy, że profesjonalna infrastruktura sportowa przyczyni się do spotęgowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Jeleniej Góry.

Zarejestrowany przez

Mirosław Garbowski

2021-05-24, 11:44

Współautorzy

Mirosław Garbowski

Wysłany

2021-05-24, 11:44

Głosów poparcia

56

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

274

Lokalizacja

Teren miejski przy ulicy Wiłkomirskiego na działce miejskiej : działka nr 1/56, Obręb0060, AM 33.1

Szerokość: 50.92062432094612

Długość: 15.752763817596449

Adres strony projektu

www.jsmjg.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Boisko piłkarskie rekultywacja terenu sportowego o wym. 45m x 34m 2113,00
2 Boisko piłkarskie wykonanie nawierzchni trawiastej o wym. 45m x 34m 87849,00
3 Boisko piłkarskie wykonanie piłko-chwytów o wym. 47m x 3m od strony ulicy Wiłkomirskiego i o wym. 33m x 3m od strony placu zabaw 56057,00
4 Boisko piłkarskie wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i posianiem trawy 19025,00
5 Boisko piłkarskie montaż trybuny dla kibiców o wym. 8,5m x 2m x 1,5m (długość, głębokość, wysokość) 46912,00
6 Boisko piłkarskie zamontowanie bramek piłkarskich z siatkami o wym. 5m x 2m i wytyczenie linii boiska piłkarskiego o wym. 39m x 27m 8265,00
7 Boisko piłkarskie roboty demontażowe: demontaż i utylizacja stojaków do koszykówki, demontaż i utylizacja starego ogrodzenia 3673,00
8 Boisko piłkarskie montaż ławek z oparciem typu "ławka Łódzka" - 4 szt 8292,00
9 Mata igielitowa na górce dostawa i montaż nawierzchni składającej się z : - wykładziny z geowłókniny - wykładziny z agrowłókniny odpornej na UV - nawierzchni Mata Tubingowa w kolorze zielonym jako warstwa poślizgowa (mata Igielitowa) o wym. 82m x 13m =1.066 m2 - siatek ogrodzeniowo-ostrzegawczych 192634,00
10 Dokumentacja dokumentacja projektowa i nadzór budowlany 40000,00
Całkowita wartość projektu 464820,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mirosław Garbowski 2021-05-24, 11:44
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 15:01
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 8:42
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-10, 12:26
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-10, 12:26
6 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:02
7 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:02

Załączniki

 

Załączniki do projektu


01_Boisko, zdjęcie nr 1.jpg

02_Boisko, zdjęcie nr 2.jpg

03_Boisko, zdjęcie nr 3.jpg

04_Szkic inwestycyjny boiska piłkarskiego.jpg

05_Mapka sytuacyjna Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.jpg

06_Górka, zdjęcie nr 1a.jpg

07_Górka, zdjęcie nr 2a.jpg

08_Górka, zdjęcie nr 3.jpg

Do góry