Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Aranżacja placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Jeleniej Górze (dotyczy terenu zielonego wraz z infrastrukturą)

numer

38

Krótki opis projektu

Inwestycja ma za zadanie urozmaicenie funkcji placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Jeleniej Górze dla mieszkańców miasta. Zastosowanie innowacyjnych w tym rejonie elementów małej architektury pozwoli na pełniejszy wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych społeczeństwa.

Szczegółowy opis projektu

Plac rekreacyjno - wypoczynkowy mieszczący się przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Zabobrza jak innych osób poruszających się traktem pieszo-rowerowym łączącym Osiedla Zabobrze I i II ze Śródmieściem. W ostatnim czasie Miasto Jelenia Góra poczyniło szereg inwestycji w tym rejonie (m.in. utworzenie siłowni zewnętrznej, nowe ścieżki i dojścia do terenu, modernizację oświetlenia parkowego, montaż nowych ławek parkowych).
Przedmiotowy projekt ma na celu dalszą aranżację terenów zielonych zaspokajającą potrzeby wielopokoleniowej grupy mieszkańców Jeleniej Góry poprzez utworzenie strefy wypoczynkowej z elementami podświetlanych dekoracji oraz strefy relaksacyjnej przy szumie wody wydobywającej się z ustawionej fontanny i części medialnej (ławka z ładowarką USB i Internetem Wi-Fi)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dotychczas w Jeleniej Górze nie było możliwości korzystania w szerszym zakresie z różnorodnych form wypoczynku na świeżym powietrzu. Realizacja projektu w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców i plac rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Jeleniej Górze będzie kompletny.

Zarejestrowany przez

Mirosław Garbowski

2021-05-24, 11:29

Współautorzy

Mirosław Garbowski

Wysłany

2021-05-24, 11:30

Głosów poparcia

57

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

294

Lokalizacja

Działka ewidencyjna: 27, obręb: 0060, arkusz: 18

Szerokość: 50.91232486472765

Długość: 15.754802296447767

Adres strony projektu

www.jsmjg.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Wykonanie placów z kostki betonowej 114391,00
2 Zakup roślin i ich nasadzenie 18404,00
3 Zakup i montaż małej architektury 67376,00
4 Roboty elektryczne 17231,00
5 Roboty dodatkowe 21634,00
6 Dokumentacja projektowa 6000,00
7 Nadzór inwestorski 4962,00
Całkowita wartość projektu 249998,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mirosław Garbowski 2021-05-24, 11:30
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 12:01
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 8:38
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-16, 14:47
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-16, 14:47
6 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:43
7 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:26

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Kosztorys z przedmiarem robót - Załącznik nr 2.pdf

Mapa z legenda - Zalącznik nr 1.pdf

Załacznik nr 4.pdf

Załacznik nr 6.pdf

Załacznik nr 7.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Do góry