Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Punkty zbioru i segregacji odpadów w Rodzinnym Ogrodzie działkowym „Krokus” przy ul. Działkowicza w Jeleniej Górze

numer

37

Krótki opis projektu

Utworzenie bazy zbioru i sortowania odpadów na terenie ROD Krokus. Celem jest zdecydowane podniesienie poziomu dbałości o środowisko naturalne i kultury bycia wśród tysiąca użytkowników ogródków działkowych ROD Krokus.

Szczegółowy opis projektu

A. Centralny punkt zbioru i segregacji odpadów na zaadaptowanej działce nr A 352 przy al. Agrestowej.
Zakres prac i zakupów:
1. Przygotowanie działki do inwestycji – wykonanie przez działkowiczów
- usunięcia zdewastowanej altanki,
- usunięcie śmieci pozostawionych przez osoby bezdomne,
- usunięcie krzewów i jednego drzewka owocowego,
- usunięcie warstwy humusu z miejsc które będą utwardzane.
2. Zakup 2 typowych wiat śmietnikowych zamykanych, o wymiarach 6 x3 m. Wykonanie posadzki i montaż wiat wykonanie przez działkowców.
3. Zakup szopy ogrodowej metalowej (2,5x4,8). Wykonanie posadzki i montaż szopy przez działkowiczów.
3. Zakup elementów płota betonowego wys. 150 cm i dł 20 mb do wybudowania boksu na odpady drzewne i punktu obsługi ubikacji ekologicznych. Prace montażowe wykonane przez działkowiczów.
4. Przedłużenie o 12 m przepustu rurami betonowymi od ul. Działkowicza i adaptowanie części alejki ogrodowej na drogę pokrytą żwirem dł. 15 m; utwardzenie nawierzchni placu centralnego punktu zbioru… wykonane przez zleceniodawcę.
B. Punkt odbioru i segregacji odpadów na al. Entuzjastów.
1. Zakup wiaty śmietnikowej zamykanej, o wymiarach 6x3 m. Wykonanie posadzki i montaż wiaty przez działkowiczów.
2. Adaptowanie alejki ogrodowej na drogę pokrytą żwirem o powierzchni 168 m kw. Zleceniobiorca.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wraz z nasileniem egzekwowania zakazu spalania odpadków na terenach działek, zwiększyła się tendencja do skrytego usuwania przez działkowiczów, głównie ściętych drzewek, krzewów i zdrewniałych bylin poza teren ogrodów, na tymczasowe nieużytki. Tam też trafiają usuwane z działek rośliny porażone wirusami, grzybami lub szkodnikami. Jeszcze niedawno zalecano spalanie takich roślin w celu niszczenia patogenów. W przeszłości nie przewidziano wygospodarowania na terenie ogrodów odpowiednich miejsc do składowania tego typu odpadów.
Ponadto wraz ze zmianą nowych technologii opakowań i zwiększeniem ilości kupowanych produktów zwiększyła się ilość odpadów plastykowych, papierowych i wielowarstwowych z różnych materiałów. Pojawiła się nowa kategoria odpadów związanych z grilowaniem i ich ilość będzie zwiększała się wraz ze zmianą pokoleniową użytkowników działek. Zmiana użytkowników związana jest także ze zmianą wyposażenia altanek i wystroju działek. Wraz z rygorem likwidacji na działkach ubikacji suchych (doły wykopane w gruncie), będą działkowicze zmuszeni do instalowania ubikacji ekologicznych typu campingowego lub do budowy sieci kanalizacyjnej. Ścieki z ubikacji campingowych też muszą być utylizowane. Będzie potrzebny punkt ich odbioru (zlewnia do szamba lub do kanalizacji miejskiej).
Potrzebna jest kompleksowa zmiana w zakresie zbiórki i segregacji odpadów na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Obecnie stosowane rozstawianie pojemników na odpady na alejkach przy działkach wzbudza ogromne niezadowolenie użytkowników najbliższych działek. Najczęściej pojemniki są przepełniane, a nadmiar śmieci wiatr rozrzuca po alejce i na działki. Pojazdy przyjeżdżające po odbiór odpadów niszczą nawierzchnie alejek.
Rozwiązaniem problemu jest budowa na terenie ROD Krokus dwóch punktów odbioru i segregacji odpadów, w tym punktu centralnego z terenem umożliwiającym rozbudowę usług usuwania w przyszłości wszystkich typów nieczystości z terenu działek. Inspiracją jest organizacja funkcjonowania ogrodów działkowych w Niemczech, Szwecji i Austrii.
Konieczne jest zorganizowanie na terenie ROD centralnego punktu zbioru i segregacji wszystkich frakcji odpadów powstających w wyniku użytkowania działek. Najlepsza byłaby lokalizacja centralna z ulicą dojazdową w układzie działek. W ROD Krokus nie ma takiej możliwości. Zaistniała okazja do ulokowania „punktu centralnego” bezpośrednio przy ulicy Działkowicza przy projektowanym skrzyżowaniu tej ulicy z nowo zaprojektowaną ulicą biegnąca do ul. Podchorążych. W tym miejscu działki będą nieatrakcyjne. Działka nr A334 jest obecnie nie uprawiana, altanka przekształca się w ruinę. Zarząd ROD Krokus postanowił przeznaczyć ją na cele ogólne ogrodów. Na niej może być zlokalizowany centralny punkt zbioru i segregacji odpadów, taki na zachodnioeuropejskim poziomie usług dla działkowiczów.
Punkt centralny odbioru i segregacji odpadów, oprócz podstawowych frakcji nieczystości komunalnych musi zapewnić miejsce do gromadzenia następujących odpadów powstających w ogródkach działkowych, takich jak:
- drzewka, krzewy i zdrewniałe byliny na odpowiednio przygotowanym placu,
- rośliny zawirusowane, porażone grzybami albo szkodnikami w pojemniku (kontenerze),
- ścieki z ubikacji campingowych (szambo).
W punkcie centralnym należy ustawić dwie wiaty śmieciowe, a w punkcie drugim – jedną.
Wniosek inwestycji na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w ramach Budżetu Obywatelskiego Jeleniej Góry na rok 2022 wynika z potrzeby wsparcia środowiska mieszkańców miasta związanych z użytkowaniem działek w wymienionym ogrodzie; znajomości ich wydolności finansowej; potrzeby zapewnienia ładu na terenie ogrodu działkowego i jego otoczenia.

Zarejestrowany przez

Jan Ginowicz

2021-05-24, 11:24

Współautorzy

Jan Ginowicz

Wysłany

2021-05-24, 11:24

Głosów poparcia

130

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Działki geodezyjne nr 23; 21; 1/6, część działek 2/5 i 22

Adres strony projektu

ROD Krokus nie posiada. Będzie pod adresem: rodkrokus.jgora.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Zakup wiat smietnikowych Wiata mieści 4 pojemniki po 1100 L, zamykana. szt.3 42000,00
2 Zakup szopy ogrodowej Szopa blaszana na narzędzia do utrzymania czystości 3100,00
3 Zakup zbiornika do szamba Zbiornik pojemności 5 m sześc. do gromadzenia ścieków z ubikacji ekologicznych 4400,00
4 Zakup elementów ogrodzenia betonowego Ogrodzenie boksu na odpady drzewne i wykonanie boksu zlewni z ubikacji ekologicznych 5200,00
5 Wybudowanie przepustu drogowego Przedłużenie przepustu drogowego od ul. Działkowicza, 12 mb. 17600,00
6 Wybudowanie nawierzchni żwirowych Utwardzenie odcinków alejek ogrodowych i placu centralnego punktu... 29700,00
7 Akcesoria i materiały pomocnicze Zakup betonu, desek szalunkowych, itp. 6000,00
Całkowita wartość projektu 108000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Jan Ginowicz 2021-05-24, 11:24
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 15:01
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 10:47
4 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Grunt, na którym zaplanowano zadanie, jest w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców. Ponadto projekt nie będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:06

Załączniki

 

Załączniki do projektu


LOKALIZACJA PUNKTÓW ZBIORU I SEGREGACJO ODPADÓW.pdf Lokalizacja inwestycji na podkładzie ark. nr 3 "Planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze i ogrodów działkowych..."

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR A 334 NA CENTYRALNY PUNKT.pdf szkic do planu zagospodarowania działki ogrodowej nr A334 w ROD Kokus na centralny punkt zbiórki i segregacji odpadów w celu spełnienia aktualnych norm ochrony środowiska przyrodniczego.

Do góry