Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

CKS – treningi kompetencji cyfrowych i poznawczych dla seniorów

numer

26

Krótki opis projektu

Celem projektu jest włączenie 60 seniorów z Jeleniej Góry w aktywności rozwijające umiejętności cyfrowe i poznawcze, poprzez udział w działaniach Centrum Kompetencji Seniorów.
Wezmą oni udział w treningach kompetencji poznawczych - indywidualnych z Neuroformą oraz grupowych. Neuroforma to specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające trening funkcji poznawczych i ruchowych. Będą też uczestniczyć w treningach kompetencji cyfrowych – Ja i mój smartfon, Internet w różnych aspektach życia.

Szczegółowy opis projektu

Centrum Kompetencji Seniorów w Jeleniej Górze to grupa osób, które świadomie organizują swoje życie. Usprawniają umiejętności poznawcze i dbają o sprawność fizyczną. Uczą się nowych rzeczy, uczą też innych. Są otwarci, elastyczni, potrafią się zaadaptować. Podążają za zmianami cyfrowymi.
Zaplanowany projekt będzie realizowany w 2022 r. jako działanie CKS.
Celem projektu jest włączenie grupy 60 seniorów z terenu Jeleniej Góry w aktywności rozwijające ich umiejętności cyfrowe i poznawcze, poprzez udział w działaniach realizowanych w Centrum Kompetencji Seniorów.
Cel ten jest spójny z ideą powstania CKS, którego celem było stworzenie aktywnej społeczności seniorów dbającej o swój rozwój ale również przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu innych seniorów.
Beneficjentami będą osoby 60+ zainteresowane rozwojem kompetencji poznawczych oraz cyfrowych. Do działań włączonych będzie 60 osób.
Działania:
Informacja, rekrutacja i promocja – zostaną opracowane materiały informacyjne (ulotki, plakaty, informacje cyfrowe na stronę www i FB Fundacji). W proces przekazywania informacji zostanie włączona aktualna społeczność CKS. Nad całością czuwa koordynator projektu, a dokumentację obsługuje pracownik organizacyjny. Relacje z realizacji projektu i informacje o źródle finansowania będą regularnie umieszczane na FB i stronie www. Fundacji PCKK.
Treningi kompetencji motoryczno-poznawczych – będą polegały na indywidualnym treningu z Neuroformą oraz na grupowych treningach umiejętności poznawczych, w grupach 4-6 osobowych. Każdy uczestnik weźmie udział w 9 sesjach (pół godziny treningu indywidualnego i 2 godziny grupowego). W zajęciach – treningach motoryczno-poznawczych weźmie udział około 40 osób.
Działanie będzie prowadzone przez 10 miesięcy 2022 r., zostaną wybrane stałe dni w miesiącu, w których będą się odbywały zajęcia. Uwzględniając rzadsze zajęcia w sezonie wakacyjnym, treningi będą się odbywały w 34 dni szkoleniowe. Zostanie zrealizowanych 170 godzin zajęć indywidualnych i 170 grupowych.
Zaangażowane będą 2 osoby prowadzące.
Zapewniony będzie dostęp do platformy Neuroforma i niezbędnego sprzętu oraz materiały do treningów grupowych.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, zapewnione będą napoje.
Treningi kompetencji cyfrowych – warsztaty Ja i mój smartfon oraz Internet w różnych aspektach życia. Zajęcia będą realizowane w cyklach 20-godzinnych, w grupach ok. 8-osobowych. Podchodzimy do kompetencji cyfrowych funkcjonalnie, jako umiejętności pozwalających na uzyskiwanie korzyści w różnych obszarach życia seniora. Pojawią się zagadnienia: załatwianie spraw życia codziennego, zakupy w sieci, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, ochrona wizerunku, aplikacje wspomagające zdrowy styl życia, rozwijanie hobby i uczenie się z internetu, dostęp do kultury i rozrywki oraz dbałość o bezpieczeństwo cyfrowe. Ważnym celem będzie nauczenie się dołączania do videospotkań.
Zostanie zrealizowanych 160 godzin warsztatów, w których weźmie udział około 60 osób.
Zapewniony będzie dostęp do laptopów i internetu, uczestnicy będą pracować na własnych smartfonach.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, zapewnione będą napoje.
Działania będą realizowane w siedzibie Fundacji PCKK, w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29. Koszt udostępnienia sal dydaktycznych z wyposażeniem, dostępem do internetu i zapleczem socjalnym zostanie pokryty z budżetu projektu.
Nad przebiegiem projektu czuwa koordynator, odpowiada też za informacje i promocje (zdjęcia, materiały i relacje na FB i www) , za kontakty z uczestnikami, powiadomienia i bieżącą organizację odpowiada pracownik organizacyjny – średni wymiar czasu pracy – 24 godziny/m-c.
Dokumentację księgową prowadzi biuro rachunkowe.
Realizacja projektu pozwoli seniorom na poznanie sposobów i wyrobienie nawyków wykonywania regularnych ćwiczeń poznawczych. Nawiązane kontakty interpersonalne będą trwały również po zakończeniu realizacji projektu. Wzrost kompetencji cyfrowych pozwoli efektywniej korzystać ze smartfona oraz internetu w celu usprawnienia życia beneficjentów, co wpłynie na poprawę jego jakości.
Wzrośnie rozpoznawalność CKS w mieście, co w przyszłości przyczyni się do ułatwienia organizacji kolejnych wydarzeń edukacyjno-rozwojowych dla seniorów oraz innych grup jeleniogórzan.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

27,8% jeleniogórzan stanowią osoby w wieku emerytalnym (dane GUS 2019 r.), z czego zdecydowana większość to osoby w wieku 60-69 lat. Wśród nich są osoby aktywne oraz takie, które izolują się i pozostają bierne społecznie. Seniorzy są osobami najczęściej korzystającymi z usług służby zdrowia, czego częściową przyczynę stanowią choroby o podłożu emocjonalnym i neurodegeneracyjnym.
W 2017 r. w Jeleniej Górze, pod egidą PCKK powstało Centrum Kompetencji Seniorów, w ramach projektu Interreg realizowanego przez KARR S.A. Po zakończeniu projektu pozostała społeczność kreatywnych seniorów, którzy podejmują różnorodne działania edukacyjne. W 2020 r. została powołana Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, której wiodącym aktualnie zadaniem jest prowadzenie Centrum Kompetencji Seniorów. Od wiosny 2020 realizowane są regularne zajęcia: treningi kompetencji poznawczych, treningi motoryczno-poznawcze z użyciem platformy Neuroforma. Zajęcia odbywają się stacjonarnie i online, realizowane są w ramach pracy społecznej trenerów. Brak finansowania znacznie ogranicza zasięg działania i liczbę seniorów, którzy mogą być włączeni. Seniorzy w CKS wielokrotnie podnosili potrzebę uruchomienia cotygodniowych spotkań, na które mogliby zapraszać swoich mało aktywnych znajomych. CKS stałoby się przestrzenią, gdzie w wybranym dniu tygodnia, zawsze można spotkać „bratnią duszę”, porozmawiać, pograć w gry towarzyskie, brydża, szachy. Zimą 2021 r. przetestowaliśmy zajęcia pn. Trening umiejętności motoryczno-poznawczych z użyciem platformy cyfrowej Neuroforma. Neuroforma to program komputerowy umożliwiający trening funkcji poznawczych i ruchowych. Trening z Neuroformą wspiera procesy poznawcze (pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne). Stosuje się go również w przypadku problemów z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów. Treningi te mają istotne znaczenie jako profilaktyka osób w podeszłym wieku.
Misja CKS brzmi: Rozwijamy środowisko aktywnych, świadomych i samodzielnych Seniorów. Stąd duży nacisk na treningi poznawcze, które opóźniają procesy degeneracyjne mózgu, przez co wydłużają możliwość samodzielnego życia seniora. Ponieważ trening z Neuroformą jest indywidualny, w wersji pilotażowej dodaliśmy do niego równolegle grupowy trening poznawczy, który wpływa też na budowanie relacji społecznych. Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników i zarekomendowane jako efektywne i godne upowszechnienia.
Kolejnym obszarem kluczowym dla seniorów w szybko zmieniającym się świecie są kompetencje cyfrowe i umiejętność korzystania ze smartfona i internetu w różnych aspektach życia. Korzystając z projektu Erasmus+, w 2020 roku seniorzy mogli wziąć udział w warsztatach Ja i mój smartfon. Warsztaty pokazały jak bardzo aktualna jest ta tematyka, a ilość chętnych i zainteresowanych wskazuje, jak bardzo potrzebna.
Dzięki środkom z JBO chcemy rozszerzyć ofertę edukacyjną i rozwojową Centrum Kompetencji Seniorów, zwiększyć ilość osób, które mogą wziąć udział w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i poznawczych. Warsztaty te wspierają lub inspirują seniorów do stałej pracy w tym kierunku. Dobra kondycja intelektualna, emocjonalna i fizyczna powodują dłuższe i lepsze życie seniorów.
Udział w CKS umożliwi seniorkom i seniorom kontakty interpersonalne, regularne treningi kompetencji poznawczych w formule grupowej oraz indywidualnej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Neuroforma oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych i poprawę jakości życia poprzez wykorzystanie usług internetowych w różnych aspektach dnia codziennego. Siedziba Fundacji PCKK znajduje się w centrum miasta, blisko przystanków MZK, co ułatwia dostęp do zajęć.

Zarejestrowany przez

Jolanta Ratyńska

2021-05-24, 0:25

Współautorzy

Jolanta Ratyńska, Barbara Janic

Wysłany

2021-05-24, 0:29

Głosów poparcia

84

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

62

Lokalizacja

Wolności 29

Szerokość: 50.89779217946118

Długość: 15.73227174072267

Adres strony projektu

https://www.fundacjapckk.org.pl/

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 druk ulotek i plakatów Informacja, rekrutacja i promocja - druk ulotek i plakatów informacyjnych 300,00
2 wynagrodzenie trenera Treningi kompetencji motoryczno-poznawczych – wynagrodzenie trenera zajęć grupowych - 170 godzin 13600,00
3 wynagrodzenie trenera Treningi kompetencji motoryczno-poznawczych – wynagrodzenie trenera Neuroforma 10200,00
4 koszt udostępnienia sal Treningi kompetencji motoryczno-poznawczych – udostępnienie sal (34 dni szkoleniowe, 2 sale po 5 godzin) 7650,00
5 Napoje dla uczestników Napoje dla uczestników – treningi poznawcze - 34 dni szkoleniowe 680,00
6 Materiały do zajęć Materiały do zajęć na 34 dni szkoleniowe - treningi poznawcze 680,00
7 wynagrodzenie trenera Treningi kompetencji cyfrowych – wynagrodzenie trenera - 160 godzin 12000,00
8 koszt udostępnienia sal Treningi kompetencji cyfrowych – udostępnienie sal - 160 godzin 4000,00
9 Napoje dla uczestników Napoje dla uczestników - Treningi kompetencji cyfrowych - 40 dni szkoleniowych 800,00
10 Wynagrodzenie koordynatora Wynagrodzenie koordynatora - 10 m-cy 5000,00
11 Wynagrodzenie pracownika organizacyjnego Wynagrodzenie pracownika organizacyjnego - 10 m-cy 7200,00
12 Koszty obsługi kadrowo-księgowej Koszty obsługi kadrowo-księgowej (pełna księgowość) - 10 m-cy 1500,00
13 Zakup materiałów biurowych Zakup materiałów biurowych (papier, toner, itp.) 400,00
Całkowita wartość projektu 64010,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Jolanta Ratyńska 2021-05-24, 0:29
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 10:58
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 10:45
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:06
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 9:02

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry