Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Music Team Jelenia Góra

numer

27

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie 22 osobowego wielopokoleniowego miejskiego bandu muzycznego wykonującego na żywo atrakcyjną muzykę taneczną/pop/latin na imprezach organizowanych w Jeleniej Górze, oraz integracja międzypokoleniowa ludzi różnych środowisk muzycznych naszego miasta. Zespół będą tworzyli uczniowie, dorośli, seniorzy, profesjonalni muzycy, pasjonaci, instruktorzy, nauczyciele, którzy na co dzień działają/działali w różnych sferach życia muzycznego Jeleniej Góry.

Szczegółowy opis projektu

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie 22 osobowego zespołu muzycznego, którego skład będą tworzyli ludzie działający w różnych środowiskach muzycznych naszego miasta, a także wywodzący się z różnych pokoleń – od młodzieży szkolnej po seniorów. Założeniem jest profesjonalne wykonywanie na żywo muzyki tanecznej/latynoskiej/pop, która sprawdzi się jako muzyka użytkowa na wszelkich imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych organizowanych w Jeleniej Górze, oraz integracja międzypokoleniowa i środowiskowa ludzi związanych z muzyką w Jeleniej Górze. Skład osobowy projektu: wokal - 2, sakcja dęta (saksofony, trąbki, puzony) – 13, sekcja rytmiczna (piano, gitary, perkusja) – 5, kierownik muzyczny-1, personel techniczny – 1.
Zespół miałby spotkania/próby w placówce/ach kulturalnych Jeleniej Góry. Po kilku tygodniach pracy zespół będzie mógł występować na imprezach organizowanych w naszym mieście, a także mógłby reprezentować Jelenią Górę na zewnątrz podczas różnych eventów, także oficjalnych, jako „kulturalna” wizytówka naszego miasta.
Zakładane rezultaty: Rezultaty edukacyjne dla młodzieży, która ucząc się gry na instrumentach w różnych placówkach kulturalnych/edukacyjnych nie ma możliwości uczestniczenia w takich projektach, gdyż nie są one realizowane przez żadne placówki edukacji muzycznej w naszym regionie.
Pobudzenie aktywności seniorów, którzy mogliby jeszcze aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, ale nie mają obecnie takiej możliwości ze względu na ograniczoną formę działania placówek kulturalnych.
Integracja międzypokoleniowa i środowiskowa młodzieży, dorosłych i seniorów, działających na co dzień w różnych środowiskach muzycznych Jeleniej Góry (domy kultury, filharmonia, szkoły muzyczne, „ukryci pasjonaci”).
Stworzenie „mobilnej” atrakcji kulturalnej Jeleniej Góry, która byłaby wykorzystywana przy organizacji wszelkich imprez kulturalnych, rozrywkowych, tanecznych, sportowych, jubileuszowych, miejskich. Zespół mógłby reprezentować Jelenią Górę na zewnątrz, podczas różnych eventów, jako „kulturalna” wizytówka naszego miasta.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców/uczestników imprez poprzez zapewnienie wartościowej, profesjonalnej i lubianej formy atrakcji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tanecznej, użytkowej, popularnej, wykonywanej na żywo.
Beneficjenci projektu: Młodzież, dorośli i seniorzy biorący czynny udział w tworzeniu i rozwijaniu środowiska muzycznego Jeleniej Góry, zarówno profesjonaliści jak i „pasjonaci-amatorzy”.
Mieszkańcy/uczestnicy miejskich imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych odbywających się w naszym mieście.
Organizatorzy miejskich imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, poprzez możliwość wykorzystania stworzonej „gotowej atrakcji” przy organizacji eventów.
Sposób utrzymania trwałości rezultatów projektu: Projekt jest planowany na działanie długoletnie. Największe koszty zostaną poniesione na samym początku tworzenia zespołu, na zakup oficjalnych materiałów nutowych oraz osobistych akcesoriów niezbędnych do występów na scenie. To co najtrudniejsze i najważniejsze, czyli utrzymanie odpowiedniego składu osobowego i odpowiedniego poziomu artystycznego w okresie długoletnim, będzie zapewnione poprzez funkcjonowanie w Jeleniej Górze Filharmonii Dolnośląskiej, Państwowych Szkół Muzycznych, ognisk muzycznych, kilku pracowni muzycznych prowadzonych w jednostkach kultury, bo to młodzież i muzycy z tych miejsc będą głównie tworzyli skład zespołu. Główne założenie – zespół tworzą ludzie działający w środowisku muzycznym Jeleniej Góry. Przy odejściu poszczególnej osoby z zespołu, na jej miejsce będzie pozyskana osoba z w/w placówek. Takie jest założenie projektu oparte na realnych istniejących możliwościach, jakie są w naszym mieście. Zakładamy również, że istnienie takiego zespołu, w perspektywie długoletniej, wpłynie na większe zainteresowanie młodzieży żywą muzyką i grą na instrumentach, oraz większe zainteresowanie młodzieży i dorosłych ofertą placówek kulturalnych w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W placówkach kulturalnych oraz placówkach edukacji muzycznej w Jeleniej Górze nie są prowadzone tego typu projekty, i duża część młodzieży grająca na instrumentach nie ma możliwości praktycznego wykorzystania swoich umiejętności oraz zaprezentowania się w lokalnym środowisku. Dodatkowo, młodzież ucząca się w naszym mieście w państwowych placówkach edukacji muzycznej ma styczność tylko z tzw. „muzyką klasyczną”, przez co duża grupa młodzieży rezygnuje z tej formy edukacji, zaś przedmiotowy projekt dotyczy stricte muzyki rozrywkowej/tanecznej/użytkowej, która w „sposób naturalny” jest atrakcyjna i pobudza do dalszego rozwoju szczególnie osoby młode. Muzycy dorośli i seniorzy, którzy na co dzień zawodowo zajmują się innymi aktywnościami będą mieli możliwość wykorzystania zdobytego doświadczenia i pobudzenia na nowo swoich talentów.
Często na imprezach kulturalnych/rozrywkowych organizowanych przez Miasto występują „wątpliwej jakości artyści”, których występy nie są atrakcyjne dla mieszkańców i poza generowaniem kosztów nic nie wnoszą dla rozwoju miasta i życia mieszkańców.
Każdy występ zespołu objętego projektem, będzie co najmniej cennym doświadczeniem dla młodych ludzi w nim uczestniczących, a w każdy następnym występie uczestnicy projektu będą brali pod uwagę zdanie mieszkańców, uczestników i organizatorów imprez, żeby doskonalić, zmieniać i poprawiać swoje działania. Istnienie takiego projektu umożliwi organizowanie przez Miasto, mniejszym kosztem, atrakcyjnych eventów dla mieszkańców i turystów, jako element większych imprez, organizowanych, szczególnie w okresie wakacyjnym, w Jeleniej Górze.

Zarejestrowany przez

Grzegorz Kołodziej

2021-05-24, 0:20

Współautorzy

Grzegorz Kołodziej

Wysłany

2021-05-24, 0:29

Głosów poparcia

61

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Jelenia Góra

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 zakup materiałów nutowych Zakup oficjalnych materiałów nutowych - szacowana ilość - 40 opracowań 17200,00
2 zakup akcesoriów Zakup niezbędnych akcesoriów dla członków zespołu koniecznych do występów na scenie (pulpity, lampki) - dla 22 osób 4840,00
3 wynajęcie sali Koszt wynajęcia sali w jednej z placówek kulturalnych w Jeleniej Górze w celu przygotowania zespołu i przeprowadzenia prób (dla okresu 1 roku) 13750,00
4 wynagrodzenie kierownika Wynagrodzenie kierownika artystycznego za prowadzenie prób i przygotowanie zespołu (za okres 1 roku) 8400,00
5 wynagrodzenie zespołu Wynagrodzenie członków zespołu za udział w próbach i przygotowanie do występów (za okres 1 roku) 52500,00
6 wynagrodzenie za występy Wynagrodzenie członków zespołu za 5 występów na imprezach zorganizowanych przez Miasto na terenie Jeleniej Góry (bez kosztów nagłośnienia). 49500,00
Całkowita wartość projektu 146190,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Grzegorz Kołodziej 2021-05-24, 0:29
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 10:58
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-05-30, 18:58
4 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Błędna diagnoza oferty jednostek kultury w mieście. Dodatkowo niewspółmierne koszty do prognozowanych korzyści. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:13

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry