Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Bezpieczeństwo Mieszkańców NASZYM priorytetem!

numer

22

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zakup zestawu składającego się z pojazdu typu bus 9-osobowego z napędem na cztery koła i zabudową przystosowaną do zadań z zakresu działań straży pożarnej, wraz z przyczepą do ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego oraz kompletnym wyposażeniem do poszukiwań z powietrza.

Szczegółowy opis projektu

Ochotnicza Straż pożarna, można by pomyśleć jedynym jej zadaniem jest gaszenie pożarów i całkowicie rozumiemy ten stereotyp, ponieważ do tego zostaliśmy powołani. Jednakże na przestrzeni lat zakres naszych działań stale się poszerza. Z dniem dzisiejszym rozumiemy jakim ogromnym zaufaniem darzą nas mieszkańcy, co przekłada się na naszą świadomość zapewniania im bezpieczeństwa i komfortu życia. Ściśle współdziałamy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta jak policja, czy miejskie centrum zarządzania kryzysowego. W swych czynnościach operacyjnych jednostka podlega bezpośrednio stanowisku kierowania komendanta miejskiego PSP, który koordynuje wszelkie działania ratownicze na obszarze miasta. Jako ochotnicy działający społecznie, niesiemy ofiarnie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Coraz częściej zdarzające się zjawiska pogodowe o gwałtownym przebiegu powodują duże szkody odczuwalne przez mieszkańców Jeleniej Góry, w postaci zniszczenia mienia lub chociażby utrudnień w poruszaniu się po ulicach miasta spowodowanych zwalonymi drzewami lub zalanymi odcinkami ulic. Likwidacja skutków ulew, nawałnic wymaga zaangażowania znacznych sił w tym samym czasie, a udział OSP w akcjach tego typu pozwala na szybkie ich zakończenie i przywrócenie do normalnego funkcjonowania mieszkańców miasta i znajdujących się w mieście firm jak i instytucji. Nasza jednostka OSP ma znaczny udział w działaniach przeciwpowodziowych realizowanych w mieście.
Znając potrzeby miasta dążymy do ciągłego rozwoju naszych umiejętności oraz sprzętu na którym na co dzień przychodzi nam pracować. Często to właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie uchronić dobytek wielu ludzi naszego miasta. Niestety posiadany przez nas sprzęt jest nie kompletny, w znacznej części wysłużony co w konsekwencji ogranicza zdolność bojową lub realnie grozi jej ograniczeniem, a przez to ograniczenie udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych. Projekt obejmuje zakup i przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego w postaci:
- lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 typu bus 9-osobowego (SLRR) wraz z wyposażeniem
- przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego zgodnie z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i posiadająca homologację na kraje Unii Europejskiej, posiadającą świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP, konstrukcja umożliwia szybkie zasypywanie worków piaskiem ziemnym jak i rzecznym podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Zasyp urządzenia piaskiem następuje ładowarkami mechanicznymi.
- bezzałogowy statek powietrzny, posiadający kamerę optyczną, termowizyjną. Wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczych, na terenie miasta Jeleniej Gory oraz służących jego bezpieczeństwu. Zakupiony sprzęt zapewni bezpieczeństwo strażakom biorących udział w akcjach ratowniczych oraz pozwoli szybciej dotrzeć z pomocą do osób wymagających pomocy i miejsc, gdzie działania strażaków są niezbędne. Projekt zwiększy również bezpieczeństwo osobiste mieszkańców poprzez zwiększenie środków dostępnych do użycia w sytuacjach, gdy czas oczekiwania na pomoc może mieć wymiar ludzkiego życia. Oprócz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry realizacja projektu przyczyni się do wsparcia organizacji jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze. Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia poprawi również wizerunek w oczach zwłaszcza młodych jeleniogórzan przyczyniając się do zwiększenia ich aktywności społecznej poprzez motywację do członkostwa w organizacjach pozarządowych jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Projekt jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, do których należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej swoim mieszkańcom. Jako jedna ze zbiorowych potrzeb tej wspólnoty została wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym. Wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 15 ust. 6 wymienia Ochotnicze Straże Pożarne. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy Ochotnicza Straż Pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach. OSP powołana jest nie tylko do walki z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie jej działania (art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej oraz ubezpieczeniem członków OSP ponosi gmina (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Pojazd zastąpi wyeksploatowany i awaryjny SL bus Volkswagen transporter T5 348D-23 który OSP zakupiła i zbudowała z własnych środków. Niestety pojazd nie posiada napędu 4x4 i nie ma własności terenowych w terenie trudnym. Sprawny i niezawodny pojazd o uniwersalnym charakterze oraz możliwości przewozu osób jak i sprzętu pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych poprzez umożliwienie przewozu uzupełnień lub zmian ratowników oraz ich zaopatrzenia w niezbędne materiały lub produkty jak np. wyżywienie w czasie długotrwałych działań, co ma miejsce szczególnie w czasie akcji powodziowej. Pojazd służyć będzie również w czasie działań wymagających użycia znacznych sił jak np. w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych lub akcji powodziowej oraz wyjazdów na szkolenia specjalistyczne ratowników, organizowane w różnych ośrodkach na terenie polski. Standard zakupionego pojazdu wpłynie również w znaczący sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości podróży oraz zwiększy komfort pracy ratowników. Przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego umożliwia szybkie zasypywanie worków piaskiem ziemnym jak i rzecznym podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Zasyp urządzenia piaskiem następuje ładowarkami mechanicznymi ( dotychczas worki z piaskiem napełniane były fizycznie przez ratowników). Urządzenie posiada dodatkową funkcję - przyczepa po zmianie panelu - służy do podawania sorbentów sypkich stosowanych przez straż pożarną w czasie akcji na drogach, lub jako piaskarka do utrzymywania dróg i placów w zimie. Zastosowanie uniwersalnego dyszla i wymiennego haka, umożliwia holowanie przyczepy przez pojazdy straży pożarnej, innych służb ratowniczych, oraz ciągniki rolnicze. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) pozwoli przeszukać duże otwarte przestrzenie, takie jak pola i łąki zwiększając szansę na uratowanie ludzkiego życia. W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych urządzenie będzie służyło do szybkiej lokalizacji ognisk pożaru i kierunku rozprzestrzeniania się ognia. Przeszkoleni strażacy będą mogli w szybki i łatwy sposób przeszukać teren z powietrza, dostać się do osób potrzebujących pomocy i uzyskać informację o położeniu poszukiwanych osób

Zarejestrowany przez

Łukasz Szeszko

2021-05-23, 22:31

Współautorzy

Łukasz Szeszko

Wysłany

2021-05-23, 22:32

Głosów poparcia

181

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

OSP Jelenia Góra; ul. Wiejska 85B 58-506 Jelenia Góra; działka nr 5, obręb 60, AM-29

Szerokość: 50.91101250874885

Długość: 15.76721555976869

Adres strony projektu

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Jeleniej-G%C3%B3rze-275028596472429

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Zestaw poszukiwawczo-ratowniczy Pojazd specjalny typu bus 4x4 9-osobowy wraz z zabudową i wyposażeniem, przyczepa do ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego, bezzałogowy statek powietrzny wraz z osprzętem 500000,00
Całkowita wartość projektu 500000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Łukasz Szeszko 2021-05-23, 22:32
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 9:40
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-05-29, 12:26
4 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Jednostka OSP Wiejska nie realizuje zadań ratownictwa specjalnego. W związku z tym, zakup sprzętu założonego w projekcie jest bezzasadny, dodatkowo wygeneruje koszty utrzymania bieżącego. W razie konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, może być on udostępniany w ramach współdziałania z innymi jednostkami. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:02

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry