Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Ratujemy nie od dziś - historia Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze - warsztaty edukacyjne, pokazy dla dzieci, wystawa archiwalnych fotografii, videomapping.

numer

31

Krótki opis projektu

Projekt to historia Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ukazana w formie niezwykłej podróży w czasie, która z pozyskanych domowych archiwów i opowieści dawnych pracowników, przedstawi żywą historię jeleniogórskiego ratownictwa medycznego. Z materiałów tych powstanie pokaz videomappingu oraz plenerowa wystawa czarno-białych fotografii a zwłaszcza ich bohaterów. Wartości edukacyjnej dodadzą wydarzeniu warsztaty dla dzieci i młodzieży z pierwszej pomocy, pokazy ratowników czy konkursy.

Szczegółowy opis projektu

Projekt polegać będzie na pozyskaniu od mieszkańców miasta oraz byłych pracowników Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze archiwalnych zdjęć jednostki oraz osób w niej zatrudnionych w trakcie wykonywania pracy, a także ciekawych historii i opowieści. Zdobyte materiały i informacje zostaną następnie wykorzystane w celu stworzenia niezwykle atrakcyjnej formy prezentacji, jaką jest videomapping przestrzenny. Zostaną również wydrukowane mobilne panele wystawiennicze, by mogły wędrować ze swoim przesłaniem do różnych miejsc w Jeleniej Górze i dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. Pokaz oraz wystawa, będą miały na celu przypomnienie mieszkańcom, w jakich warunkach korzystali ze służby zdrowia nasi przodkowie, w jakich warunkach pracował personel medyczny, a także jak wygląda to dziś i jaką rolę w systemie ratownictwa medycznego pełni pogotowie ratunkowe.
Istotnym elementem wydarzenia i pokazu będą warsztaty edukacyjne dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Dzieci dowiedzą się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w domu i poza nim, nauczą się opatrywać lekkie rany, wzywać pomoc oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Atrakcją będą dla nich
również ćwiczenia praktyczne na fantomach. Interesująca forma warsztatów z pewnością przyczyni się do efektywnego przyswajania wiedzy przez dzieci.
Uczestnicy będą mieli także okazję obejrzeć pokazy pierwszej pomocy omawiane na żywo, wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz dowiedzieć się jak prawidłowo wezwać karetkę, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Rozstawiony zostanie też punkt darmowego badania ciśnienia, tętna czy saturacji.
Poprzez realizację zadania pragniemy uświadamiać mieszkańców miasta jak zmieniało się na przestrzeni lat Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, z jakimi problemami się borykało i jak system ratownictwa medycznego wygląda dziś. Będzie to również podziękowanie dla nich za wsparcie, jakim od zawsze obdarzają ratowników, a także ukłon dla personelu, który na co dzień dokłada heroicznych starań w celu ratowania życia i zdrowia jeleniogórzan.
Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy miasta. Projekt skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów.
Wydruk mobilnych instalacji wystawienniczych oraz projekcja videomappingu, która zostanie udokumentowana, pozwoli pogotowiu wykorzystać pozyskane materiały podczas przyszłych prelekcji w jeleniogórskich przedszkolach i szkołach. Dzięki temu utrzymana zostanie trwałość rezultatów, która odzwierciedlona zostanie na nowej stronie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze z wirtualną przestrzenią poświęconą niniejszemu projektowi i historii ratownictwa medycznego w Jeleniej Górze i w regionie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ostatnie 1,5 roku pokazało nam wszystkim jak ważnym ogniwem w naszym życiu jest nie tylko służba zdrowia ale samo pogotowie ratunkowe. Warto jednak podkreślić jego rolę na przestrzeni lat, nie tylko w trakcie trwania pandemii. Realizacja zadania pozwoli nam upamiętnić wśród mieszkańców historię Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, a przede wszystkim bohaterów z nim związanych - pracowników walczących o życie i zdrowie jeleniogórzan.
Zadanie wpłynie także na kształtowanie pozytywnego wizerunku służby zdrowia.
Wiemy także jaką rolę odgrywa edukacja z zakresu pierwszej pomocy wśród najmłodszych. Wiedza ta jest wartością bezwzględną. Dzięki zabawie, aktywności i zaangażowaniu dzieci nauczą się jak pomóc nie tylko sobie, ale także innym potrzebującym. Warsztaty połączone z zabawą pozwolą z łatwością zapamiętać postępowanie ratownicze oraz wzbudzą w dzieciach chęć niesienia pierwszej pomocy.

Zarejestrowany przez

Mariusz Gierus

2021-05-23, 22:19

Współautorzy

Brak

Wysłany

2021-05-24, 10:11

Głosów poparcia

68

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

158

Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Jelenia Góra (lokalizacja: Ratusz)

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Przygotowanie i prezentacja projekcji videomappingu wraz z muzyką Na podstawie zebranych materiałów (zdjęcia, filmy) powstanie przestrzenna projekcja 3D, wyświetlona następnie na wybranym budynku. 19000,00
2 Druk mobilnych instalacji wystawienniczych wydruk ok 20 sztuk paneli wystawienniczych zawierających archiwalne zdjęcia (druk wielkoformatowy) 4000,00
3 Wynagrodzenie prowadzących warsztaty dla dzieci oraz konkursy i animacje Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych przez minimum 2 osoby, czas trwania : 1,5h , przeprowadzenie animacji i konkursów (ok 2h) 2500,00
4 Wynagrodzenie prowadzących pokazy w zakresie pierwszej pomocy Czas trwania pokazu ok 30 minut, kwota obejmuje koszty osobowe oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do pokazów 2500,00
5 Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i konkursów zakup materiałów takich jak: papier, długopisy, nożyczki, kredki, flamastry itp. 1500,00
6 Materiały promocyjne, dystrybucja Wydruk plakatów w formacie 2A0 oraz A1, ulotek informacyjnych, promocja w lokalnych mediach 6800,00
7 Nagrody w ramach konkursów zakup drobnych upominków dla uczestników konkursów (np. breloczki) 1200,00
8 Dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzenia Koszt profesjonalnej dokumentacji filmowej oraz fotograficznej wydarzenia wraz z przekazaniem praw autorskich 1600,00
9 Obsługa techniczna wydarzenia pomoc techniczna, nagłośnienie 2900,00
10 Prawa autorskie ZAiKS koszt praw autorskich ZAiKS do udostępnianej w trakcie wydarzenia muzyki 500,00
11 Postawienie strony zadania Budowa strony, wykup domeny, hosting, layout 7500,00
Całkowita wartość projektu 50000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mariusz Gierus 2021-05-24, 10:11
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 10:58
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:28
4 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 10:09
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:16

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry