Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Aktywna zielona dziesiątka

numer

13

Krótki opis projektu

Projekt składa się z trzech działań. Pierwsze to wykonanie nawierzchni poliuretanowej na obecnym boisku asfaltowym. Kolejne to wykonanie prac montażowych i elektrycznych na terenie szkoły. Stworzona zostanie także tzw. zielona klasa umożliwiająca przeprowadzenie lekcji oraz organizację spotkań na świeżym powietrzu. Celem projektu jest rozbudowa bazy sportowej i dydaktycznej SP 10, poprawa bezpieczeństwa uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na terenie szkoły.

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu „Aktywna zielona dziesiątka” jest rozbudowa bazy sportowej i dydaktycznej SP 10 w Jeleniej Górze oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na terenie szkoły. Realizacja projektu zakłada realizację trzech głównych działań.
Pierwsze obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na obecnym boisku asfaltowym. Boisko to znajduje się wewnątrz bieżni. Powierzchnia płyty boiska wynosi 1500 m2. Wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa na istniejącej podbudowie typu natrysk w 3 kolorach: czerwonym, zielonym oraz niebeskim. Wykonane zostaną linie dla boiska do piłki ręcznej, 2 razy dla boiska do koszykówki poprzecznie oraz 2 razy dla boiska dla siatkówki poprzecznie. Konieczność wykonania nowoczesnej nawierzchni wynika z faktu, że istniejące boisko asfaltowe stwarza zagrożenie dla osób korzystających z niego w momencie przewrócenia. Utrudnia też organizację jakichkolwiek aktywności na jego powierzchni.
Kolejne to prace montażowe i elektryczne na terenie szkoły. Działanie obejmuje montaż instalacji oświetlenia nocnego. 5szt. słupów oświetleniowych 7 metrowych wraz z oprawami LED, na każdym po 2 oprawy, do których zostaną ułożone nowe kable wraz ze sterowaniem zmierzchowym. Zostanie także usunięta stara instalacja oświetleniowa na słupach a kable zostaną odpowiednio połączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Działanie obejmuje wykonanie prac ziemnych polegających na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 165 m wykopu, ułożenie rur AROT w przygotowanych wykopach, ułożenie kabli ziemnych zasilających oprawy, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabli do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, demontaż starych istniejących słupów i opraw, montaż i podłączenie nowych słupów i opraw, montaż i podłączenia sterowania zmierzchowego, wykonanie pomiarów ochronnych kabli i słupów.
Zamontowana zostanie także instalacja zasilająca nowoprojektowaną klasę zewnętrzną (zieloną klasę). Ułożony zostanie kabel zasilający z rozdzielnicy w istniejącym budynku do rozdzielnicy w nowej klasie. Wykonane zostaną prace ziemne polegające na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 20 m wykopu, wykonanie tras kablowych wewnętrznych – ok 30 m, ułożenie rury AROT w przygotowanych wykopach, ułożenie kabla ziemnego zasilającego klasę, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabli do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, wykonanie pomiarów ochronnych kabla.
Wykonana zostanie instalacja i 2 szt. naświetlaczy LED na zewnętrznej wentylatorowni wraz ze sterowaniem zmierzchowym. Działanie obejmuje wykonanie prac ziemnych polegających na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 20 m wykopu, wykonanie tras kablowych wewnętrznych – ok 30 m, ułożenie rury AROT-a w przygotowanych wykopach, ułożenie kabla ziemnego zasilającego naświetlacze, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabla do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, montaż opraw, montaż sterowania zmierzchowego, wykonanie pomiarów ochronnych kabla.
Trzecie działanie obejmuje utworzenie „zielonej klasy” (outdoor classroom) wraz z wyposażeniem. Będzie to miejsce do prowadzenia na świeżym powietrzu lekcji, wykładów, pogadanek, pokazów kina plenerowego i innych aktywności. Obiekt zlokalizowany będzie na ogólnodostępnym terenie szkoły. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje stworzenie projektu. Następnie przeprowadzone zostaną prace konstrukcyjno-budowlane obejmujące wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty. Jedna ściana pełna, trzy otwarte, zadaszenie pokryte dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy, rynny. Powierzchnia podłogi wynosząca 80m2 wykonana z kostki brukowej (na całej powierzchni). Do klasy doprowadzona zostanie instalacja elektryczna oraz zamontowane oświetlenie. W budynku zamontowane zostaną rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej od wyjścia ze szkoły do wejścia do zielonej klasy. Klasa zostanie wyposażona w ławki oraz stoliki tzw. ławostoły, biurko nauczycielskie oraz tablicę. We współczesnym świecie coraz rzadziej mamy kontakt z przyrodą, co negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie ludzi. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku miast. Dlatego stworzenie zielonej klasy zachęci uczniów i nauczycieli do wychodzenia na zewnątrz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównymi adresatami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Szkoła ta jest jedną z największych w Jeleniej Górze. Uczęszcza do niej ponad 700 uczniów. Obecnie na terenie szkoły znajduje się stare, wyeksploatowane, zniszczone boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej której stan uniemożliwia bezpieczne z niej korzystanie. Na terenie zewnętrznym szkoły brakuje także oświetlenia. Powoduje to, że po zmierzchu szkolna infrastruktura narażona jest na akty wandalizmu. Powoduje to także spore ograniczenia w możliwości przebywania na boisku w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybciej zapada zmrok.
We współczesnym świecie coraz rzadziej mamy kontakt z przyrodą, co negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie ludzi. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku mieszkańców miast. Dlatego w ramach projektu planowane jest wzbogacenie infrastruktury SP10 o tzw. zieloną klasę. Zajęcia odbywające się na świeżym powietrzu, dają szczególną możliwość uwrażliwienia uczniów ale też mieszkańców dzielnicy na przyrodę. Utworzenie zielonej klasy przyniesie wiele korzyści. Wśród nich wskazać można na dodatkową okazję do obcowania z przyrodą, szczególnie istotną w dobie komputerów i smartfonów. Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu jest też bardzo istotne w momencie zagrożenia koronawirusem, gdzie eksperci zalecają spędzania jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
Adresatami projektu oprócz uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły są także wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry. Zbudowana i wyremontowana w ramach projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna, a zainstalowane oświetlenie pozwoli na korzystanie z niej po zmierzchu. Z powstałem infrastruktury korzystać będą mogły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Będą one cieszyć miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Jeleniej Góry. W konsekwencji doprowadzi to do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Korzystaniem z obiektów będą zainteresowane dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz okolicznych dzielnic. Zielona klasa stanie się miejsce spotkań dla różnych środowisk, może być także miejscem organizacji festynów czy też rozgrywania np. turniejów szachowych lub w inne gry planszowe.
Oddziaływanie społeczne - atrakcyjnie położony i wyposażony obiekt oraz bezpieczny teren zachęci przyszłych użytkowników do częstego odwiedzania miejsca pod kątem podnoszenia swojej kondycji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Teren będzie idealnym miejscem do wszystkich miłośników aktywnego trybu życia. Pojawi się możliwość równoległego uprawiania sportu przez różne grupy.

Zarejestrowany przez

Bartosz Bartniczak

2021-05-21, 20:28

Współautorzy

Bartosz Bartniczak

Wysłany

2021-05-21, 20:29

Głosów poparcia

100

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

384

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morcinka 31, (dz. nr 3, AM-1 obręb 0041)

Adres strony projektu

https://sp10.jgora.pl/

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wewnątrz bieżni powierzchnia płyty boiska 1500 m2, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie typu natrysk w 3 kolorach (czerwony,zielony,niebeski), wykonanie linii dla boiska do piłki ręcznej, 2 razy dla boiska do koszykówki poprzecznie 2 razy dla boiska dla siatkówki poprzecznie 265680,00
2 Wykonanie prac montażowych i elektrycznych. Zadanie 1: Montaż instalacji oświetlenia nocnego Proponujemy 5 szt. słupów oświetleniowych 7 metrów wraz z oprawami LED, na każdym po 2 oprawy, do których zostaną ułożone nowe kable wraz ze sterowaniem zmierzchowym. Zostanie także usunięta stara instalacja oświetleniowa na słupach a kable zostaną odpowiednio połączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Robocizna w ramach tego działania obejmuje wykonanie prac ziemnych polegających na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 165 m wykopu, ułożenie rur AROT w przygotowanych wykopach, ułożenie kabli ziemnych zasilających oprawy, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabli do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, demontaż starych istniejących słupów i opraw, montaż i podłączenie nowych słupów i opraw, montaż i podłączenia sterowania zmierzchowego, wykonanie pomiarów ochronnych kabli i słupów. Zakup niezbędnych materiałów: kabel YKY 5x6 mm/2 – 195 m, rura AROT o przekroju fi 50 - 150 m, koryto kablowe -30 m, bednarka ocynkowana 4/25 - 165 m, słup oświetleniowy 7m – 5 szt., wysięgnik podwójny 180 stopni – 5 szt., oprawa oświetleniowa – 10 szt., fundament – 5 szt., materiały pomocnicze. Zadanie 2: Montaż instalacji zasilającej nowoprojektowaną klasę zewnętrzną. Ułożony zostanie kabel zasilający z rozdzielnicy w istniejącym budynku do rozdzielnicy w nowej klasie. Wykonane zostaną prace ziemne polegające na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 20 m wykopu, wykonanie tras kablowych wewnętrznych – ok 30 m, ułożenie rury AROT w przygotowanych wykopach, ułożenie kabla ziemnego zasilającego klasę, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabli do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, wykonanie pomiarów ochronnych kabla. Zakupione zostaną niezbędne materiały: kabel YKY 5x6 mm/2 – 50 m, rura AROT o przekroju fi 50 - 20 m, koryto kablowe – 30 m, materiały pomocnicze. Zadanie 3: Montaż instalacji i 2 szt. naświetlaczy LED na zewnętrznej wentylatorowni wraz ze sterowaniem zmierzchowym. Działanie obejmuje wykonanie prac ziemnych polegających na wykopaniu rowów, ich zakopaniu - ok 20 m wykopu, wykonanie tras kablowych wewnętrznych – ok 30 m, ułożenie rury AROT-a w przygotowanych wykopach, ułożenie kabla ziemnego zasilającego naświetlacze, wciągnięcie okablowania do budynku i ułożenie kabla do rozdzielni elektrycznej - ok 30 m, montaż opraw, montaż sterowania zmierzchowego, wykonanie pomiarów ochronnych kabla. Zakupione zostaną niezbędne materiały: kabel YKY 3x1,5 mm/2 – 70 m, rura AROT o przekroju fi 40 - 30 m, koryto kablowe -30m, naświetlacze LED – 2szt, materiały pomocnicze. 92000,00
3 Wykonanie zielonej kasy projekt wiaty+prace konstrukcyjno-budowlane: konstrukcja wiaty drewniana, jedna ściana pełna, trzy otwarte, zadaszenie pokryte dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy, rynny, powierzchnia podłogi 80m2 wykonana z kostki brukowej (na całej powierzchni), doprowadzenie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia, montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej od wyjścia ze szkoły do wejścia do zielonej klasy; wyposażenie: zakup ławek i stolików uczniowskich, biurka nauczycielskiego, tablicy 131600,00
Całkowita wartość projektu 489280,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Bartosz Bartniczak 2021-05-21, 20:29
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 8:12
3 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Szanowny Panie, przypominam, iż oryginały list poparcia należy złożyć w urnie w holu Ratusza, do 01 czerwca do godziny 14:00. Z poważaniem Izabela Stywryszko Izabela Stywryszko 2021-05-27, 10:14
4 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:16
5 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:13
6 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 8:28

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry