Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

„Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” - modernizacja oraz doposażenie infrastruktury na 5 jeleniogórskich boiskach piłkarskich jako miejscach rodzinnej rekreacji

numer

7

Krótki opis projektu

„Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” to projekt 5 klubów sportowych (Chojnik, KKS, Maciejowa, Orlik, VICTORIA) mający na celu modernizację oraz doposażenie infrastruktury na 5 boiskach (Park Norweski, Orlik w Cieplicach, Park Paulinum, „Dołek” na Zabobrzu oraz Maciejowa) poprzez przeprowadzenie 5 rodzajów prac (1. system sztucznego nawadniania; 2. zakup nowych szatni; 3. zakup sprzętu do pielęgnacji boisk/sprzętu sportowego; 4. renowacja oświetlenia, 5. doposażenie infrastruktury rekreacyjnej.

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu „Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” realizowanego wspólnie przez 5 jeleniogórskich klubów piłkarskich (Chojnik, KKS, Maciejowa, Orlik, VICTORIA) jest modernizacja oraz doposażenie infrastruktury na 5 boiskach (Park Norweski, Orlik w Cieplicach, Park Paulinum, „Dołek” na Zabobrzu oraz Maciejowa) poprzez przeprowadzenie 5 rodzajów prac inwestycyjnych:
1. system sztucznego nawadniania: wiercenie studni lub doprowadzenie wody z hydrantu, projekty, pozwolenia, montaż pomp, oprzyrządowania itp. na boiskach w Parku Norweskim i Parku Paulinum;
2. postawienie nowych szatni wraz z sanitariatami:
a) 2 x kontener z + wyposażenie + posadowienie, transport, doprowadzenie wody i prądu,
c) 4 x wiata dla zawodników rezerwowych + montaż i transport,
c) 1 x altana drewniana + dostawa + montaż,
c) 2 x wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskich,
3. doposażenie infrastruktury boiskowej w sprzęt do pielęgnacji boisk, przeprowadzenie pielęgnacji boisk oraz zakup sprzętu sportowy:
a) 2 x traktorki (kosiarki);
b) 1 x przyczepka do traktorka/kosiarki;
c) 2 x podkaszarki spalinowe;
d) 2 x komplet bramek aluminiowych z siatkami dla drużyny seniorskiej piłki nożnej + montaż;
e) 3 x komplet bramek z siatkami - 2 x 5 m;
f) 2 x komplet bramek dla żaka YAKIMA (1,55 x 3m)
g) 4 x komplet bramek dla dzieci BAZOOKA
g) 1 wózek do nawożenia;
h) 3 wózki do malowania farbą linii boiska;
i) 5 x komplety tyczek narożnych;
j) 4 x komplet siatek na bramki duże,
k) 1 x włóka siatkowa,
l) przeprowadzenie prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych na boisku w Maciejowej poprzez (wertykulacja i aeracja (1 raz – wiosna), piaskowanie (1 raz – wiosna), dosiew trawy (1 raz – wiosna), nawożenie (3 razy co dwa miesiące).
4. renowacja oświetlenia LED na boisku typu Orlik w Cieplicach przy Szkole Podstawowej nr 6;
5. doposażenie infrastruktury rekreacyjnej:
- zakup i montaż urządzeń typu małpi gaj na placu zabaw przy boisku w Maciejowej,
Należy nadmienić, że wszystkie elementy o charakterze mobilnym, np. traktorki, podkaszarki, bramki mobilne etc., będą przechowywane i utrzymywane na koszt klubów Chojnik, KKS, Maciejowa, Orlik oraz VICTORIA. Jednocześnie będą po uprzednim uzgodnieniu udostępniane w miarę potrzeb innym klubom sportowym w mieście Jelenia Góra bądź organizatorom innych imprez plenerowych, rozrywkowych, kulturalnych czy charytatywnych odbywających się na ternie miasta i służących mieszkańcom.
Zakładane rezultaty:
Głównym efektem realizacji projektu będzie powstanie 5 nowoczesnych boisk piłkarskich w Jeleniej Górze, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a w szczególności dzieci i młodzież. Jednocześnie te miejsca te staną się małymi centrami rekreacji z uwagi na usytuowanie w ich okolicach placów zabaw, a także siłowni zewnętrznych, co zapewnia rodzinny charakter wizyt na tych obiektach.
Projekt swoim zasięgiem obejmie znaczny teren Jeleniej Góry (Maciejowa, Zabobrze, Centrum, Cieplice), co da możliwość korzystania ze zmodernizowanych obiektów właściwie wszystkim mieszkańcom naszego miasta.
Beneficjenci realizacji projektu:
Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież trenujące w akademiach piłkarskich AP Chojnik, KKS oraz VICTORII, seniorki Orlika, seniorzy grający w klubie KKS, Maciejowa i VICTORIA Jelenia Góra, zawodnicy innych klubów piłkarskich, którzy również wykorzystują wskazane boiska, jak np. Karkonosze Jelenia Góra czy Pub Gol Jelenia, a także rekreacyjnie wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry.
Godnym podkreślenia jest fakt, że kluby te w skali roku są organizatorami kilkudziesięciu meczów, turniejów, festynów, imprez plenerowych, w których zawsze licznie udział biorą mieszkańcy Jeleniej Góry i poszczególnych jej dzielnic. Są to wydarzenia o charakterze sportowym i rodzinnym. Grającym dzieciom towarzyszą rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Na mecze seniorów przychodzą ich rodziny oraz przyjaciele. Podczas organizowanych imprez plenerowych frekwencja sięga kilkuset osób.
Wskazane w projekcie obiekty są zatem zarówno sportowymi, rekreacyjnymi oraz rodzinnymi centrami aktywności jeleniogórzan.
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu:
Za utrzymanie trwałości rezultatów projektu odpowiedzialne będą klubu piłkarskie (Chojnik, KKS, Maciejowa, Orlik, VICTORIA), które na co dzień korzystają z obiektów sportowych mających być zmodernizowanymi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
- konieczność podniesienia jakości szkolenia w dyscyplinie piłka nożna – poziom szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z roku na rok jest wyższy. Jeżeli Jelenia Góra ma dorównać pod tym kątem innym ośrodkom miejskim, to bardzo istotna jest infrastruktura sportowa, z której korzystają dzieci i młodzież trenujący w miejskich klubach. Tylko podniesienie jakości bazy sportowej oraz jej dostępności może dać możliwość rozwoju talentów sportowych wśród jeleniogórskich dzieci i młodzieży. Przy realizacji tego projektu bardzo ważny jest właśnie aspekt dostępności. Modernizacja 5 boisk daje praktycznie nieskrępowany dostęp do nich dzieciom i młodzieży z każdej części naszego miasta;
- umożliwienie rozgrywania meczów ligowych oraz turniejów dzieciom, młodzieżyi seniorom – piłka nożna jest dyscypliną niezwykle popularną w naszym kraju, regionie i mieście. W meczach rozgrywanych przez kluby będącymi inicjatorami tego projektu zawsze udział bierze od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników (sportowców, trenerów, kibiców). Należy zapewnić im odpowiednie warunki rozgrywania tych zawodów sportowych, a realizacja tego projektu pozwoli jednocześnie na spełnienie wymogów licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i dopuszczenie tych boisk do rozgrywania meczów na coraz to wyższych poziomach rozgrywkowych;
- utrzymanie boisk jako miejsc rodzinnej rekreacji – boiska oraz zlokalizowana przy nich infrastruktura to także miejsca codziennych gier, zabaw i rekreacji przez setki rodzin. Te boiska to nie tylko możliwość rozgrywania meczów piłkarskich, ale także korzystania z siłowni czy placów zabaw. Warto rozwijać potencjał tych miejsc, by stawały się jeszcze bardziej przyjazne dzieciom ich rodzicom i dziadkom stając się rodzinnymi centrami rekreacji;
- zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Jeleniej Góry – poziom aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w naszym mieście (i kraju) pozostawia wiele do życzenia. Jednakże poprzez rozwój bazy sportowej i miejsc rekreacji możemy zachęcić coraz większy odsetek mieszkańców naszego miasta do częstszego podejmowania aktywności fizycznej.

Zarejestrowany przez

Paweł Gluza

2021-05-20, 23:32

Współautorzy

Leszek Harapin, Dariusz Michałek, Robert Stachowski, Robert Wachel

Wysłany

2021-05-20, 23:32

Głosów poparcia

67

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

105

Lokalizacja

Boisko w Parku Norweskim: Cieplice V, dz. nr 2/9; Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6; Boisko w Parku Paulinum: ul. Nowowiejska , dz. nr 126/2; Boisko „Dołek” na Zabobrzu: ul. Ogińskiego, dz. nr 46; Boisko w Maciejowej: ul. Kaczawska 19, dz. nr 38

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 system sztucznego nawadniania system sztucznego nawadniania: wiercenie studni lub doprowadzenie wody z hydrantu, projekty, pozwolenia, montaż pomp, oprzyrządowania itp. na boiskach w Parku Norweskim i Parku Paulinum 130000,00
2 zakup i montaż 2 kontenerów szatniowych z sanitariatami 2 x kontener z + wyposażenie + posadowienie, transport, doprowadzenie wody i prądu 40000,00
3 zakup 4 wiat dla zawodników rezerwowych 4 x wiata dla zawodników rezerwowych + montaż i transport 20000,00
4 zakup 1 altany drewnianej 1 x altana drewniana +dostawa +montaż na boisku w Maciejowej 20000,00
5 2 x wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskich 2 x wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskich na boiskach w Maciejowej i "Dołek" na Zabobrzu 33000,00
6 zakup 2 traktorków - kosiarek 2 x traktorki (kosiarki) 52000,00
7 zakup przyczepki do traktorka - kosiarki 1 x przyczepka do traktorka/kosiarki 2500,00
8 zakup dwóch podkaszarek spalinowych 2 x podkaszarki spalinowe 6000,00
9 2 x komplet bramek aluminiowych 2 x komplet bramek aluminiowych z siatkami dla drużyny seniorskiej piłki nożnej + montaż na boiskach w Maciejowej oraz Parku Norweskim 20000,00
10 3 x komplet bramek z siatkami - 2 x 5m 3 x komplet bramek z siatkami - 2 x 5m na boiska w Maciejowej, Parku Paulinum i "Dołek" na Zabobrzu 15000,00
11 2 x komplet bramek dla żaka YAKIMA (1,55 x 3m) 2 x komplet bramek dla żaka YAKIMA (1,55 x 3m) 4000,00
12 4 x komplet bramek dla dzieci BAZOOKA 4 x komplet bramek dla dzieci BAZOOKA 5000,00
13 1 wózek do nawożenia 1 wózek do nawożenia 2000,00
14 3 wózki do malowania farbą linii boiska 3 wózki do malowania farbą linii boiska 9000,00
15 5 x komplety tyczek narożnych 5 x komplety tyczek narożnych 5000,00
16 4 x komplet siatek na bramki duże 4 x komplet siatek na bramki duże 4000,00
17 1 x włóka siatkowa 1 x włóka siatkowa 3000,00
18 przeprowadzenie prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych na boisku w Maciejowej przeprowadzenie prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych na boisku w Maciejowej poprzez wertykulacja i aeracja (1 raz - wiosna), piaskowanie (1 raz - wiosna), dosiew trawy (1 raz - wiosna), nawożenie (3 razy co dwa miesiące) 25000,00
19 renowacia oświetlenia LED na boisku Orlik w Cieplicach przy Szkole Podstawowej nr 6 renowacia oświetlenia LED na boisku Orlik w Cieplicach przy Szkole Podstawowej nr 6 38000,00
20 zakup i montaż urządzeń typu małpi gaj na placu zabaw przy boisku w Maciejowej zakup i montaż urządzeń typu małpi gaj na placu zabaw przy boisku w Maciejowej 40000,00
Całkowita wartość projektu 473500,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Paweł Gluza 2021-05-20, 23:32
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-21, 11:13
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 8:49
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:38
5 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:38
6 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:43
7 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:44
8 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:47
9 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:49
10 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-13, 12:21
11 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-13, 12:33
12 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-13, 12:33
13 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Magdalena Igen 2021-08-13, 13:29
14 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Magdalena Igen 2021-08-13, 13:46
15 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Magdalena Igen 2021-08-13, 13:46
16 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-13, 13:51
17 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-13, 13:51
18 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-13, 13:52
19 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Magdalena Igen 2021-08-13, 14:06
20 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Magdalena Igen 2021-08-13, 14:06
21 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 8:20
22 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 11:55

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry