Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

DĘBOWA WYSPA NA BOBRZE PRZY ULICY WIEJSKIEJ MIEJSCEM RODZINNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI

numer

5

Krótki opis projektu

Zadanie będzie polegać na utworzeniu na wyspie infrastruktury do wypoczynku i relaksu, obejmującej:
- 4 stanowiska do grillowania,
- 4 stoły z dwoma ławami przy każdym stole,
- 8 ławek parkowych z oparciem oraz 8 koszy na śmieci,
- murowany krąg z kostki na ognisko, z murowanymi ławami dookoła,
- zadaszoną wiatę z drewna z ławami,
- 2 huśtawki podwójne (dwa siedziska na jednej ramie) – jedna z dwoma siedziskami koszykowymi, a druga z dwoma siedziskami prostymi,
- Harcerską Ścieżkę Edukacyjną

Szczegółowy opis projektu

Celem zadania jest zagospodarowanie wyspy na rzece Bóbr przy ul. Wiejskiej, naprzeciwko posesji ul. Wiejskiej 41B, jako terenu do rekreacji, grillowania, pikników i ogólnie rozumianego wypoczynku.
Na wyspę prowadzą dwa mosty dla pieszych i rowerów. Oprócz tego jej teren, pomimo przyjętej zwyczajowo nazwy ,,wyspa’’, jest połączony z gruntami leżącymi obok rzeki. Obecnie teren wyspy jest porośnięty murawą oraz grupami drzew, w tym starodrzewu dębowego. Oprócz nowej ścieżki rowerowej z oświetleniem, teren wyspy jest pozbawiony infrastruktury do wypoczynku. Lokalizacja wyspy w pobliżu Osiedla Zabobrze jest jej ogromnym atutem, gdyż może ona stanowić miejsce wypoczynku dla licznych mieszkańców Osiedla.
W ramach zadania powstaną 4 murowane stanowiska do grillowania z kostki brukowej, z metalowym rusztem, na podobieństwo grilli z Parku Wzgórze Kościuszki. Dodatkowo, przy miejscach do grillowania planowane są cztery betonowe lub metalowe stoły odporne na warunki atmosferyczne, z dwoma siedziskami w formie ław przy każdym stole. Na terenie wyspy ustawionych zostanie 8 parkowych ławek wypoczynkowych z oparciem, dla osób pragnących posiedzieć i zrelaksować się w pięknym otoczeniu wyspy. Ustawionych zostanie 8 koszy na śmieci. Oprócz powyższego, wyspa jest idealnym miejscem na zorganizowanie miejsca na ognisko, w związku z czym w ramach zadania powstanie murowany krąg z kostki kamiennej, do organizacji ognisk, z murowanymi ławami dookoła tego kręgu. W okolicy kręgu na ognisko powstanie zadaszona wiata z drewna z ławami, dla ochrony przed deszczem.
Dla dzieci planowane jest ustawienie dwóch huśtawek podwójnych – jednej z dwoma siedziskami koszykowymi, a drugiej z dwoma siedziskami prostymi.
Na wyspie powstanie także Harcerska Ścieżka Edukacyjna – na ścieżce będą zamontowane tablice (5 sztuk), na których znajdą się ciekawostki z historii harcerstwa w Polsce. Będzie to nawiązanie do umiejscowionego po drugiej stronie ulicy „Domu Harcerza”, czyli siedziby Karkonoskiego Hufca ZHP. Ścieżce towarzyszyć będzie gra harcerska, oparta o kody QR umieszczone na ww. tablicach. W grze wykorzystane zostaną między innymi szyfry harcerskie, a także zadania i zabawy związane z technikami harcerskimi. Gra będzie otwarta i będą mogli brać w niej udział nie tylko członkowie ZHP, ale wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, posiadający smartfona lub i’phone’a.
Tak zaplanowana infrastruktura będzie stanowić zróżnicowaną, ale jednocześnie praktyczną ofertę dla wypoczynku i relaksu, dla różnych grup wiekowych mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli na odpowiedź licznych głosów mieszkańców ( przede wszystkim Zabobrza ) którzy zgłaszają brak miejsca dla wypoczynku. Realizacja tego projektu pozwoli utworzyć miejsce rekreacji dla różnych grup wiekowych na świeżym powietrzu, pozwoli na wzajemną integrację i zagospodaruje bezużyteczne w chwili obecnej nieużytki. Miejsce realizacji projektu jest stworzone do tego typu aktywności - zwłaszcza w chwili obecnej, gdy istnieją ograniczenia pandemiczne. Każde miejsce do odpoczynku na świeżym powietrzu, zwłaszcza w pobliżu wody, w zielonym otoczeniu jest na wagę złota.

Zarejestrowany przez

Danuta Wójcik

2021-05-20, 11:59

Współautorzy

Danuta Wójcik

Wysłany

2021-05-20, 11:59

Głosów poparcia

111

Lokalizacja

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Projekt budowlany zagospodarowania wyspy 5000,00
2 Uporządkowanie terenu Usunięcie i utylizacja pojedynczych młodocianych samosiewów drzew z powierzchni ok. 0,1 ha - nie wymagają uzyskania zezwolenia (grunt rolny). 5000,00
3 Grill kamienny Stanowisko do grillowania murowane z kostki kamiennej, z metalowym rusztem - 4 sztuki 28000,00
4 Stół z dwoma ławami 4 sztuki 24000,00
5 Ławka parkowa z oparciem 8 sztuk 8000,00
6 Kosz na śmieci parkowy 8 sztuk 5600,00
7 Krąg z kostki na ognisko - murowany, z murowanymi ławami dookoła 1 sztuka 10000,00
8 Zadaszona wiata z drewna z ławami. 1 sztuka 50000,00
9 Huśtawka podwójna – z dwoma siedziskami koszykowymi na jednej ramie 1 sztuka 10000,00
10 Huśtawka podwójna – z dwoma siedziskami prostymi na jednej ramie. 1 sztuka 10000,00
11 Zlecenie oraz montaż tablicy z informacjami na temat historii harcerstwa w Polsce, z kodami QR umożliwiającymi przeprowadzenie przy pomocy telefonu gry edukacyjnej. 5 sztuk 20000,00
12 Koszty montażu infrastruktury w terenie. 15000,00
Całkowita wartość projektu 190600,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Danuta Wójcik 2021-05-20, 11:59
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-20, 12:40
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-02, 9:59

Załączniki

 

Załączniki do projektu


załącznik nr 1 - lokalizacja wyspy.pdf Lokalizacja miejsca projektu

wniosek wyspa.doc Wniosek podpisany

Do góry