Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

„Poprawa bezpieczeństwa na trasach biegowych „TCTA” w Sobieszowie”

numer

16

Krótki opis projektu

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze poprzez: zamontowanie zapory wjazdowej /szlaban/, który ograniczałby ruch samochodów w godzinach nocnych. Projekt zakłada również wymianę nawierzchni na górnym odcinku trasy nartorolkowej wycinek drogi położony na terenie KPN /167 dr. Eco/ o długości 300 m i szer. 3,5 m.

Szczegółowy opis projektu

W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 Klub by sprostać oczekiwaniom społecznym podejmuje działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na obiektach znajdujących się na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej. Widzimy pilną potrzebę wyposażenia obiektu w narzędzia, które zabezpieczą obiekt pod względem bezpieczeństwa na parkingu TCTA oraz poprawę nawierzchni na górnym odcinku trasy nartorolkowej /300m/, która to nawierzchnia wymaga pilnej wymianie na asfaltobeton gdyż w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu poruszających się po niej użytkowników na rolkach, hulajnodze i nartorolkach.
Szczegółowe zadania to:
1. Zamontowanie zapory wjazdowej /szlabanu/, zamykającego wjazd na parking TCTA, co wpłynęło by na ograniczenie ruch samochodów w godzinach nocnych. Koszt zakupu i montażu prostego szlabanu wynosi w granicach 15.000 zł.
2. Wymiana nawierzchni trasy nartorolkowej o długości 300 m., szerokości 3 m. poprzez zdjęcie nawierzchni mineralno-żywicznej /obecnie w 80% znacznie zniszczonej przez warunki atmosferyczne/, a następnie położenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu wg. ceny ofertowej 150.000 zł.
Należało by również dokonać naprawy i konserwacji poboczy tej trasy w elementy zabezpieczające użytkownika. /obecnie stan poboczy ułożonych z bali drewnianych na odcinku 800 m wymaga wymiany/ szacunkowy koszt wymiany poboczy na tym odcinku wg. kosztorysu ofertowego wynosi 20 tys. zł.
Opisane powyżej zadania w znaczny sposób wpłyną na zabezpieczenie obiektu przed dewastacją oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na parkingu TCTA, zabezpieczą użytkowników w szybką pomoc ratowniczą oraz pozwolą obsłudze obiektu przygotowanie terenu i tras: nartorolkowej i narciarskiej na najwyższym poziomie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nasze Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 15 w Jeleniej Górze
w zakresie: szkolenia sportowego, organizacji zawodów w narciarstwie biegowym, biathlonie letnim, na sankorolkach, w biegach przełajowych, w kolarstwie MTB oraz imprez sportowo turystycznych. Wspomaga obsługę obiektu skuterem śnieżnym w celu przygotowaniem tras w okresie zimowym. Wspomaga również obiekt w sprzętu do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz ich letnich odmian /nartorolki, łyżworolki/.
W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 Klub by sprostać oczekiwaniom społecznym podejmuje działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na obiektach znajdujących się na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej. Na uwadze mamy zabezpieczenie wjazdu na parking TCTA, szczególnie w nocy. Montaż szlabanu zamknął by parking TCTA w godz. nocnych, na którym ciągle dochodzi do dewastacji mienia /uszkodzone lampy oświetleniowe, uszkodzone krawężniki i kostka brukowa /na tym parkingu doszło do spalenia busa transportowego, dochodzi do przeładunku różnych materiałów, wyścigów samochodowych i innych.
Głównym uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest utrzymanie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie TCTA w godzinach wieczornych i nocnych , szczególnie w okresie wiosenno - letnim i zimowym ,w tym wakacyjnym.
W ciągu roku szkolnego i wakacji na terenie TCTA odbywa się bardzo dużo różnych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i turystycznym z udziałem dzieci i młodzieży (z całej Polski), W każdych dniach tygodnia, od wczesnych godzin rannych do wieczornych obiekt odwiedza bardzo dużo osób, którym należy udostępnić obiekty bezpieczne
i zadbane wyposażone w zestaw ratowniczy.
Od kilku lat TCTA ulega dewastacji ,szczególnie nocami przez grupy „ młodych ludzi” i nie tylko, którzy pieszo lub samochodami przybywają na teren TCTA i nocami urządzają sobie „ biesiady” przy budynku lub trasach albo organizują rajdy samochodowe na parkingu. Jest to zjawisko nagminne, szczególnie w okresach wiosenno- letnich i wczesnej jesieni.
To co pozostaje po tych wizytach jest stertą śmieci najczęściej po alkoholu i nie tylko. Jednocześnie chcemy naprawić wycinek trasy nartorolkowej zbudowanej z nawierzchni mineralno-żywicznej, która uległa znacznemu zniszczeniu przez czynniki atmosferyczne /duże różnice temperatur, woda/. zauważamy, że nawierzchnia asfaltowa bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i nie ma śladów ubytków.
Zadbany i bezpieczny bardzo popularny obiekt TCTA będzie miał wpływ na wizerunek miasta i zadowolenie mieszkańców i przyjezdnych osób z całej europy, a może i świata.

Zarejestrowany przez

Zbigniew Stępień

2021-05-19, 12:27

Współautorzy

Zbigniew Stępień

Wysłany

2021-05-23, 8:47

Głosów poparcia

62

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

210

Lokalizacja

obręb Sobieszów, TCTA, ul. Bronka Czecha 14 Jelenia Góra; AM-3, obręb 0012; nr działki 160, 162/1, 162/2, 163, 167

Szerokość: 50.84145888021447

Długość: 15.648329327392592

Adres strony projektu

http://www.trasy.sobieszow.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Zapora wjazdowa wraz z montażem montaż szlabanu mechanicznego o dł. 6 m 15000,00
2 Wymiana nawierzchni na odcinku 300 m wg. kosztorysu ofertowego na przebudowę odcinka trasy nartorolkowej. 300000,00
3 Naprawa i konserwacja poboczy trasy Wymiana zużytych bali drewnianych na nowe oraz ich zabezpieczenie drewnochronem 35000,00
Całkowita wartość projektu 350000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Zbigniew Stępień 2021-05-23, 8:47
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 8:27
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-05-30, 18:14
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-11, 12:59
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-11, 12:59
6 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-11, 12:59
7 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 11:59
8 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-12, 12:00
9 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Zbigniew Stępień 2021-08-27, 15:53
10 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-08-30, 7:59
11 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-08-30, 7:59
12 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Izabela Stywryszko 2021-09-06, 8:37
13 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Izabela Stywryszko 2021-09-06, 8:37
14 Merytoryczna akceptacja projektu Pozytywny wynik oceny merytorycznej. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 9:39
15 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-05, 9:23

Załączniki

 

Załączniki do projektu


TCTA.JPG Trasy biegowe TCTA Jelenia Góra, Sobieszów, ul. Bronka Czecha 14

Do góry