Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Prezydent Miasta Jerzy Łużniak zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Konsultacja zakończona 2022-01-26

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Opis

Prezydent Miasta Jerzy Łużniak zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Szczegółowy opis konsultacji

W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 01.01.2022 r. (Dz.U z 2021 r. poz.2469) nałożono na gminy obowiązek opracowania nowych, wspólnych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w ramach których realizowane będą zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniające cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zwany dalej Programem, stanowi scalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (uchwalonego na lata 2021-2025) oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwalanego corocznie). Nowym elementem wprowadzonym do Programu jest profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych. Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz uzależnienia behawioralnego, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art 3 ust. 3 (Dz. U. 2022 poz. 1057 z późn, zm.)

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Monika Jabłońska

Termin konsultacji

2022-01-18 - 2022-01-26

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-01-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-01-18
2022-01-18

Forum dyskusyjne

Tytuł
Konsultacje
Termin
2022-01-18 - 2022-01-26
Koniec konsultacji: 2022-01-26

Aktywność uczestników

 

 Forum dyskusyjne Zobacz raport

Konsultacje

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 835 3

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


MPPiRPAoPN.pdf - 23
formularz do konsultacji 2022.docx - 6

Załączniki do podstawy prawnej

MPPiRPAoPN.pdf - 22

Załączniki do punktów harmonogramu


Konsultacje

Brak załączników

Do góry